Omgaan met levensvragen als het levenseinde in zicht komt, vraagt teamwork.

Deze vorming is reeds gestart.

Wanneer: Dinsdag 24 oktober 2023 van 9u00 - 16u00 
Waar:  Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout (Auditorium E301)

Aandacht voor zingeving is een integraal onderdeel van de palliatieve zorg zowel thuis als in zorginstellingen of ziekenhuizen. In de palliatieve levensfase gaat het uiteindelijk over wat mensen ten diepste beweegt, zorgvragers, maar ook mantelzorgers. Om persoonsgerichte zorg tijdens deze levensfase te realiseren is een interdisciplinaire samenwerking vereist waarbij we verwachten dat een ‘zinvolle afstemming’ tussen alle zorgverstrekkers gegarandeerd is. Dit is echter lang niet vanzelfsprekend.

Men spreekt doorgaans over het ABC model van spirituele zorg. Het gaat over aandacht, begeleiding en crisisinterventie. De meerwaarde van dit model is het in kaart brengen van de interdisciplinaire samenwerking inzake het omgaan met spiritualiteit. Dit model kent veel toepassingsgebieden, is relevant als kader voor persoongerichte zorg in diverse settings en volledig van toepassing in de palliatieve zorgsituaties.

Tijdens de voormiddag wordt het ABC model toegelicht met bijzondere aandacht voor de specifieke verantwoordelijkheid van iedere discipline. Om een zinvolle afstemming in dit samenspel tussen zorgprofessionals en de zorgvrager en zijn naasten te vinden, gaan we na welke rol elkeen hierin vervult. We exploreren de vereiste vaardigheden en houdingen van de diverse professionals en illustreren het met good practices. Tevens bekijken we waarin de interne samenwerking tussen de verschillende disciplines kan bestaan en gaan we na hoe deze totaalzorg geregistreerd kan worden.

Tijdens de namiddag verdiepen we ons in een specifiek gespreksmodel als 'good practice' voor het omgaan met levensvragen bij verlies van gezondheid. Het is een zeer flexibel en open model dat toepasbaar is in uiteenlopende situaties van verlieservaringen, zowel bij personen met beginnende dementie, in palliatieve zorg als bij zorgvragers vanuit diverse culturen en religies.

Iedereen keert ongetwijfeld huiswaarts met tal van relevante inzichten en bruikbare tools.

Dagprogramma

9u00 - 12u00: Het ABC van de spirituele zorg en het kracht van interdiscplinaire samenwerking. Inzichten, ervaringen en good practices voor een zinvolle afstemming.

12u00 - 13u00: Middagpauze, inclusief broodjes

13u00 - 15u30: Interactieve workshop : in gesprek over levensvragen en casustraining.

We verkennen een gespreksmodel dat omgaat met levensvragen die te maken hebben het met verlies van gezondheid. Dit gespreksmodel bestaat uit een kern en vijf facetten. Deze facetten worden met voorbeelden uitgelegd en helpen om levensvragen te herkennen en te hanteren in diverse settings van zorg en voor diverse doelgroepen. Nadien kan je met eigen casusmateriaal aan de slag.

15u30 - 16u00: afronding van de dag: wat nemen we mee?

Begeleiding:

Martijn Steegen, hoofdpastor pastorale dienst, UZ Leuven & hoofd van de Universitaire Parochie, KU Leuven; gastprofessor Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

David Godecharle, theoloog, stafmedewerker Bijbel en Spiritualiteit Bisdom Antwerpen & docent aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Ria Fransen, ethica, coordinator Referentiepersoon Ethiek & Lerend Netwerk Ethiek in Zorg VC Hivset.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze vorming is een van de 5 aangeboden vormingen van een reeks omtrent 'vaardig omgaan met levensvragen in zorg en welzijn'. Interesse om er meer te volgen? 

Vorming 1: Zachtmoedig balans hervinden, telkens weer, in het gedoe van elke dag. Wat draagt jou, wat draagt mij?

Vorming 2: Hoe kan ik het blijven volhouden in de zorg? Op zoek naar morele veerkacht met je team.

Vorming 3: Storytelling: de meerwaarde van het werken met levensverhalen in chronische zorg.

Vorming 4: Omgaan met levensvragen als het levenseinde in zicht komt, vraagt teamwork.

Vorming 5: De helende kracht van rituelen. Bouwstenen voor een cultuur van rouwzorg in chronische settings.

Doelgroepen

Iedereen welkom

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Ria Fransen, David Godecharle, Martijn Steegen

Aantal deelnemers

Er kunnen 35 personen deelnemen.

Kostprijs

€90,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Ria Fransen op ria.fransen@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?