Psychiatrisch Centrum Menen

Het Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede te Menen, kortweg PCM, biedt voor volwassenen en ouderen, deskundige en specialistische behandeling aan, vertrekkende vanuit de hulpvraag én in samenwerking met andere gezondheids- en welzijnsorganisaties van de regio.

www.pcmenen.be/

Stevige visie op interculturele Communicatie

Anneleen Decoene, Pastoraal werkende, Psychiatrisch Centrum Menen

Met concrete oefeningen en voorbeelden kregen we een stevige visie op Interculturele Communicatie mee. De deelnemers werden betrokken vanuit hun eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden. Dit is typerend voor de samenwerking met het Vormingscentrum: onze verzuchtingen en wensen rond de vorming worden altijd gehoord. Het dynamische enthousiasme waarmee wordt verteld en de hoop die daaruit spreekt zal ons altijd bijblijven.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?