EVC-traject beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen

De beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen biedt je de mogelijkheid om:

  • aan het werk te gaan in opvangvoorzieningen voor schoolgaande kinderen
  • vrijstelling te bekomen in een opleiding kinderzorg
  • meer inzicht te verwerven in je competenties

Het EVC-traject beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen wordt mogelijk gemaakt met steun en financiering van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Om de beroepskwalificatie te behalen doorloop je een aantal stappen:

1. Infosessie

Via dit inschrijvingsformulier kan u inschrijven voor de infosessie en zelf een gepast moment en locatie kiezen.

2. Begeleidingsgesprek

Samen met je begeleider stel je een talentenmap samen. We verzamelen al je ervaring en koppelen deze aan competenties. Vervolgens krijg je van de begeleider het advies of je deelname al dan niet zinvol is.

3. Beoordeling deel 1: observatie

We gaan je observeren in de context van de buitenschoolse kinderopvang.

4. Beoordeling deel 2: assessments

Aan de hand van methodieken peilen we naar je competenties vb. rollenspellen, interviews en een postbakoefening.

5. Feedbackgesprek

Je krijgt feedback omtrent de assesments en kan de beroepskwalificatie behalen of een attest van de behaalde competenties.

Het EVC-traject kinderbegeleider voor schoolgaande kinderen is voor werkenden en werkzoekenden.

Contact: Freija Cocquyt - ervaringsbewijs@hivset.be - 014 47 13 09 of 056 96 98 64

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?