Ervaringsattest poetshulp

voor werknemers tewerkgesteld in PC 319.01. Het ervaringsattest poetshulp biedt medewerkers tewerkgesteld in de logistieke diensten van voorziening voor personen met een beperking of de bijzondere jeugdzorg de mogelijkheid om:

  • hun competenties en ervaring als poetshulp te laten valideren en erkennen
  • inzicht te krijgen in hun competenties, deze verder te ontwikkelen en duurzaam in te zetten op de arbeidsmarkt
  • gunstiger loonvoorwaarden te bekomen binnen PC 319.01

Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun en financiering van het sociaal fonds voor Vlaamse opvoedings-en huisvestingsinrichtingen

Om het ervaringsattest poetshulp te behalen doorloop je een aantal stappen:

1. Infosessie

Via dit inschrijvingsformulier kan u inschrijven voor de infosessie en zelf een gepast moment en locatie kiezen.

2. Assessment: observatie en situationele proef

De competenties worden beoordeeld op basis van een poetsproef waarbij verschillende ruimtes moeten gepoetst worden en waarbij 2 beoordelaars de nodige observaties doen. Na de proef dient te kandidaat te reageren op situaties uit de professionele context

3. Feedbackgesprek

Na het assessment krijgt de kandidaat een beoordelingsrapport met de bijhorende feedback

Deze proef is gratis voor medewerkers tewerkgesteld in PC 319.01

Contact: Freija Cocquyt - ervaringsbewijs@hivset.be - 014 47 13 09 of 056 96 98 64

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?