De helende kracht van rituelen. Good practices en bouwstenen voor een cultuur van rouwzorg in chronische settings

Deze vorming is reeds gestart.

Wanneer: Dinsdag 14 november 2023 van 9u00 - 16u00 
Waar: Sint Pietershoek (Schoolstraat 1, 2300 Turnhout)

Mensen kunnen niet zonder rituelen en in de sector van de zorg is er een grote vraag naar. Rituelen zijn symbolische uitingen van wat innerlijk ervaren wordt en hebben een helende werking, ze bieden een kader aan om een ingrijpende ervaring mentaal en/of emotioneel te begrijpen, geven zin aan een ingrijpende ervaring en zijn verbindend.

Rituelen krijgen vorm rond belangrijke levensgebeurtenissen. Ook in een seculiere tijd is er stijgende behoefte aan rituelen, vaak erg afhankelijk van de context waarin de zorg plaatsvindt en de levensbeschouwelijke diversiteit van de zorgvrager.

Rouwzorg en rouwrituelen zorgen ervoor dat we kunnen stilstaan bij dingen die ertoe doen in ons leven. Rouw is een erg ingrijpend existentieel proces dat ons treft in heel ons wezen bij het verlies van betekenisvolle relaties. In zorgorganisaties worden rouwzorg en rituelen doorgaans uitgevoerd door pastores, maar ook zorgverstrekkers of vrijwilligers kunnen een actieve rol opnemen. Kenmerkend is dat allen een sensititviteit hebben om levensvragen en thema’s rond zingeving te vertalen in een passend ritueel. Daarbij zijn verbeelding, aandacht en betrokkenheid werkzame en verbindende krachten. Pastoraal werkers worden naast de traditionele zorg voor rituelen en persoonlijke gesprekken met zorgvragers ook steeds meer betrokken in de zorg voor zingeving en bezieling van de zorgverleners.

Deze vorming staat open voor iedereen met een passie voor betekenisvolle zorg en de rol van rituelen daarbij. We belichten het belang van rituelen voor zorgvragers en hun naasten en voor zichzelf. Tevens bespreken we bouwstenen voor een rouwcultuur, zowel voor zorgvragers als van de zorgverleners werkzaam in diverse settings van zorg en welzijn. Ongetwijfeld keer je huiswaarts met bruikbare tips voor initiatieven die je zelf kan uitvoeren of met ideeën en voorstellen die de pastorale dienst kan implementeren.

Dagprogramma

9u00 - 12u00: Het belang van symbolen en rituelen in de zorg

De betekenis en de functie van symbolen en rituelen in het algemeen wordt besproken met een specifieke aandacht voor rouw en rouwcultuur in de setting van zorg. 

12u00 - 13u00: Middagpauze, inclusief broodjes

13u00 - 15u30: Workshops: good practices en bruikbare tools

- Workshop: rouwrituelen in woonzorgcentra bij bewoners, naasten en zorgverleners0
- Workshop: rituelen zijn kanalen om het leven bevaarbaar te houden. Good Practices voor zorgverleners en zorgvragers in de geestelijke gezondheidszorg.

15u30 - 16u00: afronding van de dag: wat nemen we mee?

Begeleiding:

Eva Buelens, onderzoekmedewerker Pastoraaltheologie en Empirische Theologie KULeuven & Pastor

Gabrielle Christenhusz, stafmedewerker ethiek vzw Zorg-Saam ZKJ & Pastor en Referentiepersoon Ethiek in Zorg WZC Sint-Jozef Wetteren.

Goedele Miseur, spiritueel zorgverlener Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel.

Ria Fransen, ethica, coordinator Referentiepersoon Ethiek & Lerend Netwerk Ethiek in Zorg VC Hivset.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze vorming is een van de 5 aangeboden vormingen van een reeks omtrent 'vaardig omgaan met levensvragen in zorg en welzijn'. Interesse om er meer te volgen? 

Vorming 1: Zachtmoedig balans hervinden, telkens weer, in het gedoe van elke dag. Wat draagt jou, wat draagt mij?

Vorming 2: Hoe kan ik het blijven volhouden in de zorg? Op zoek naar morele veerkacht met je team.

Vorming 3: Storytelling: de meerwaarde van het werken met levensverhalen in chronische zorg.

Vorming 4: Omgaan met levensvragen als het levenseinde in zicht komt, vraagt teamwork.

Vorming 5: De helende kracht van rituelen. Bouwstenen voor een cultuur van rouwzorg in chronische settings.

Doelgroepen

Iedereen welkom

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Ria Fransen, Eva Buelens, Gabrielle Christenhusz, Goedele Miseur

Aantal deelnemers

Er kunnen 50 personen deelnemen.

Kostprijs

€90,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Ria Fransen op ria.fransen@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?