Opleidingen

Werk maken van anderstalige nieuwkomers op school, het 'routeboekje' kan helpen(webinar)

13.12.2021 9:15 - 11:30

Anderstalige nieuwkomers brengen heel wat teweeg in lagere scholen...belangrijk om tijdig samen te zitten en stevig beleid te maken.

Webinar Onderwijs Campus Turnhout

Tien sleutels in het omgaan met diversiteit in je organisatie (WEBINAR)

14.12.2021 13:00 - 16:00

We leven in een superdiverse wereld. Dit heeft gevolgen voor onze werking, onszelf, onze organisatie. Wat is belangrijk? Waar zetten we op in ?

Webinar Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout KMO-portefeuille

Taalhulpmiddelen kennen en kunnen inzetten (webinar)

18.01.2022 13:00 - 16:10

Elkaar verstaan, goed begrijpen is essentieel om goede zorg, goed onderwijs te kunnen geven.

Webinar Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Andere zorg- en hulpverleners Onderwijs Campus Turnhout

Meertaligheid: een troef of een last? (WEBINAR)

20.01.2022 10:00 - 12:30

Meertaligheid in de opvang, in de kleuterklas...een troef of een last? Het is de realiteit de dag van vandaag en met enkele inzichten, tips en ...

Webinar Begeleiders van kinderen Onderwijs Campus Turnhout

Een EX OKAN jongere in mijn klas: 5 laagdrempelige, haalbare tips en tools (webinar)

15.02.2022 9:00 - 12:00

We hebben EX OKAN jongerer op school of taalzwakke jongeren soms...hoe ga ik in mijn klas hiermee om?

Webinar Onderwijs Campus Turnhout

Referentiepersoon diversiteit

17.02.2022 - 15.12.2022

Een superdiverse samenleving heeft grote uitdagingen. Dagelijks komen we in aanraking met verschil: cliënten, ouders, patiënten...

Webinar Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout

Interculturele communicatie (WEBINAR)

15.03.2022 - 22.03.2022

Versterk je communicatieve vaardigheden in diverse settings

Webinar Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout KMO-portefeuille

Zijn alle ouders betrokken? (WEBINAR)

28.04.2022 9:00 - 13:00

Zijn alle ouders betrokken? Of gaan we het omkeren: zijn alle leraren betrokken?

Webinar Begeleiders van kinderen Onderwijs Campus Turnhout

Professionele basishouding in diversiteit (WEBINAR)

07.06.2022 9:00 - 12:00

De wereld is zeer divers. Dit is een feit. Hoe gaan we daar professioneel mee om?

Webinar Verpleegkundigen Begeleiders van kinderen Iedereen welkom Andere zorg- en hulpverleners Leidinggevenden Onderwijs Campus Turnhout
Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?