Omgaan met diversiteit op school (WEBINAR)

Deze vorming is reeds gestart.

Scholen zijn onvermijdelijk ‘divers’ geworden vandaag. Ze krijgen te maken met ouders uit minder evidente gezinssamenstellingen, leerlingen met andere etnisch-culturele achtergronden, thuistalen, religies; gezinnen uit minder kansrijke milieus; met personeelsleden die zelf heel divers is… Je kunt dat als een belemmerende moeilijkheid ervaren of als een inspirerende uitdaging. In elk geval kan je beter rekening houden met de groeiende diversiteit als je krachtig en toekomstgericht wil school maken met veiligheid, respect en begrip als basisbehoeften van alle betrokkenen. Dit vormingsprogramma biedt handvatten om inzichten te verwerven in maatschappelijke ontwikkelingen verbonden aan diversiteit in de schoolse - en klascontext. We kiezen voor een interactieve aanpak waarbij er telkens gezocht wordt naar een goed evenwicht tussen het aanreiken van theorie en de toepassing in de praktijk.

Webinar

Dit is een online webinar.

Doelgroepen

Leidinggevenden en onderwijs

Docenten

Lieve Lenaerts

Aantal deelnemers

Er kunnen 20 personen deelnemen.

Kostprijs

€45,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Diversiteit op vormingscentrum-diversiteit@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?