Cultuur sensitief in de zorg (WEBINAR)

Deze vorming is reeds gestart.

In de zorg heb je een groeiende groep patiënten, cliënten met een andere culturele achtergrond, andere thuistaal, andere religie. Deze zorgvragers kijken anders naar zorg, naar ziekte, naar de rol van de hulpverlener, naar pijn… Hulpvrager en hulpverlener moeten opnieuw zoeken naar een effectieve communicatiestrategie: bedoelen we hetzelfde? Vang ik de juiste signalen op? Is mijn boodschap duidelijk overgekomen? Zorgvuldige en respectvolle communicatie is essentieel in de zorg, want zorg verlenen is mensenwerk. Kwaliteit van zorg en welbevinden hangen samen met een kwaliteitsvolle interactie.

En dit is vaak niet alleen een probleem van ‘taal’. Ook andere waarden en normen spelen parten: de beleving van ziekte en gezondheid, het omgaan met voorschriften en de eigen invulling ervan spelen ook een heel belangrijke rol.

In deze situaties wordt beroep gedaan op cultuursensitieve professionals, competenties die vaak aanwezig zijn maar vaak niet bewust of ontwikkeld zijn.

In deze workshop geven we inzichten, handvatten , tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties van het personeel te versterken.

Webinar

Dit is een online webinar.

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, begeleiders van kinderen, leidinggevenden en verpleegkundigen

Docenten

Lieve Lenaerts

Aantal deelnemers

Er kunnen 20 personen deelnemen.

Kostprijs

€45,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Diversiteit op vormingscentrum-diversiteit@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?