Omgaan met conflicten als bemiddelend persoon

Wat doe je wel of net niet wanneer spanningen hoog oplopen? Hoe kun je bemiddelend optreden bij conflicten tussen collega's? Na deze vorming heb je meer grip op spannende situaties omdat je je eigen reacties en die van de ander beter begrijpt. Doordat je je communicatieve vaardigheden aanscherpt sta je sterker in je schoenen om situaties om te buigen van spanning naar ontspanning. 
 
Deze vorming is ideaal voor iedereen die last heeft van twijfels tijdens hoogoplopende discussies, wrijving ervaart in het team of ongewild betrokken raakt bij conflicten. Deze vorming is een sterke aanrader wanneer je reeds een leidinggevende positie inneemt op je werk. 
  • De lesmomenten: actieve oefening en meteen toepassen van de theorie.
  • Thuis: a.h.v. korte dagboekfragmenten reflectiemomenten inbouwen.
Functiecomplement: Deze vorming komt in aanmerking voor het functiecomplement.
 
Doelgroep: teamleiders, leerkrachten, sociaal werkers... Iedereen die met groepen en conflicten te maken heeft. Het gaat niet zozeer over conflicten in de ruime zin: maatschappelijke problemen (armoede, oorlog ...), wel wanneer het moeilijk is om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Begeleiders van kinderen, leidinggevenden, onderwijs en verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
vr. 11 okt.
13:00 - 17:00
Sessie 1: Wie ben ik en wie is de ander?
Docenten: Nathalie Jochems
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Thema 1: Wie ben ik? Focus op conflicten in het gezin van oorsprong, eigen waarden en behoeften, eigen kwaliteiten
Thema 2: Wie is de ander? Herkennen van verschillende conflictstijlen, waarden en behoeften bij de ander herkennen, irritaties ombuigen naar uitdagingen.

vr. 22 nov.
13:00 - 17:00
Sessie 2: Gesprekstechnieken
Docenten: Nathalie Jochems
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Thema 3: gesprekstechnieken. Herkennen van escalaties en agressief gedrag en hoe te reageren, basistechnieken bemiddelen.

Duurtijd

8 uren

Aantal deelnemers

Er kunnen 16 personen deelnemen.

Kostprijs

€100,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Communicatie op vormingscentrum-communicatie@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?