Moreel beraad (Kortrijk)

Deze vorming is reeds gestart.

Tijdens de training ontwikkelen cursisten de nodige vaardigheden om een goed Moreel Beraad te kunnen leiden. Binnen de training staat het leren in de ervaring voorop en staat het doen centraal. Dit betekent dat deelnemers zowel tijdens de trainingsdagen als in de periode daartussen Moreel Beraad stapsgewijs oefenen. Dat oefenen doe je veelal in koppels in de praktijk. Moreel Beraad is verschillend van intervisie in die mate dat je als groep een concrete casus bespreekt die niet noodzakelijk leidt tot een oplossing maar wel tot zelfinzicht in jouw eigen gedragspatroon of dit van jouw groep. Dit leidt vaak tot kleine duurzame veranderingen en efficiëntere intervisieprocessen.

De training bestaat uit 4 opleidingsdagen van 9u tot 16u30 en één supervisie bijeenkomst 3 maand na de training.
De deelnemers worden opgeleid om zelf moreel beraad te leiden binnen hun voorziening ofwerkplek. Per bijeenkomst vragen we ongeveer vrijblijvend 2 uur leesvoorbereiding en 4 uur stage in eigen voorziening (nl 2 uur zelf oefenen en 2 uur bij iemand anders evalueren). De verplaatsingstijden zijn niet meegeteld. Na elke opleidngsdag is er dus een oefenmoment op je werkplek.

De volledige lesplanning vinden jullie in bijlage! 

 

De ervaring heeft geleerd dat voor het succesvol doorlopen van de training het van belang is dat deelnemers voorafgaand aan de training al ervaring hebben met Moreel Beraad. Om deel te kunnen nemen aan de training moet je minimaal 1-3 keer Moreel Beraad bijgewoond hebben nl. de socratische methode en de dilemmamethode. Zo niet, komt er 1 extra namiddagsessie erbij op donderdagnamiddag 22 september waarbij beide methodes aan bod komen. Dit is noodzakelijk om nadien zelf een moreel beraad te begeleiden.

Uit ervaring van de vorige training is het wenselijk om met 2 mensen per voorziening/werkplek de opleiding te volgen. Dit bevordert een duurzame implementatie. Ook is het zeer belangrijk dat men aanwezig hoort te zijn bij alle 4 de volle opleidingsdagen.

 

 

Doelgroepen

Iedereen welkom

Programma

Datum Titel
do. 22 sep.
14:00 - 17:00
Als gespreksleider moreel beraad leert men een moreel beraad te begeleiden.
Docenten: Els Vanwynsberghe
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk

Enkel bij te wonen voor wie nog geen kennis heeft omtrent moreel beraad!

do. 20 okt.
09:00 - 16:30
Komt er een grondige overweging tot stand doordat verschillende aspecten van een casus worden belicht en verschillende perspectieven worden gebracht. Dit draagt bij aan kwaliteit in de zorg in een specifieke casus.
Docenten: Els Vanwynsberghe
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk
do. 17 nov.
09:00 - 16:30
De leerervaring leidt ertoe dat men zich meer bewust wordt van de wijze waarop hun handelen invloed heeft op het leven van de ander. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de professionele werkhouding.
Docenten: Els Vanwynsberghe
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk
do. 19 jan.
09:00 - 16:30
Leert men de morele standpunten van elkaar kennen waardoor men elkaar beter leert begrijpen. Dit verbetert het onderling vertrouwen en begrip.
Docenten: Els Vanwynsberghe
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk
do. 16 feb.
09:00 - 16:30
Kunnen meedenken in alle pro’s en contra’s en weten precies waarom er voor een bepaald handelingsalternatief wordt gekozen. Zo kan moreel beraad bijdragen aan het verminderen van morele stress.
Docenten: Els Vanwynsberghe
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk
do. 20 apr.
13:30 - 17:00
Intervisiebijeenkomst (evaluatie, vraagstelling en borgingvoorstellen)
Docenten: Els Vanwynsberghe
Locatie: Campus Kortrijk Burgemeester Nolfstraat 35, 8500 Kortrijk

Duurtijd

9 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 10 personen deelnemen.

Kostprijs

€550,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Meer weten?

Contacteer Team Waregem op vormingscentrum-waregem@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?