Toelagen vanwege vormingsfondsen (Febi, Vivo, Diverscity, enz.)

Voor heel wat vormingen op maat en vormingen uit ons open aanbod kan je een toelage krijgen van een vormingsfonds voor jouw sector. In sommige gevallen gaat het om een volledige financiering. De moeite dus om te checken hoe het voor jouw sector zit. Dit zijn de meest bekende fondsen waarvoor wij erkend zijn:

FeBi:

Behoort je werkgever (in de non-profitsector) tot één van de vormingsfondsen (bv heel wat organisaties uit de private sector ouderenzorg), dan heb je gratis toegang tot een groot aantal opleidingen in heel België, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de sector. De voorwaarden, doelgroepen en het vormingsaanbod waarvoor toelagen verkregen kunnen worden vind je hier.

Diverscity:

Vormingsfonds voor organisaties rond Kinderopvang, Thuiszorg en Ouderenzorg, die verbonden zijn aan steden, gemeenten (en dus ook OCMW's). Deze bijscholingen worden op jouw werkplek of online georganiseerd. Het recht op deze gratis bijscholingen is berekend op het totaal aantal medewerkers dat is tewerkgesteld. Bekijk het vormingsaanbod waarvoor toelagen kunnen verkregen worden.

Vivo:

De Vlaamse Regering ondersteunt de opleidingsinspanningen in de social profit. Zij stelt hiervoor via VIVO vzw middelen ter beschikking voor organisaties uit de private sector. Bv. SF331: kinderopvang: baby's en peuters en schoolgaande kinderen, SF 319.01: organisaties in zorg voor personen met een handicap, initiatieven binnen de bijzondere jeugdzorg, autonome centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG's) ,centra voor Integrale Gezinszorg (CIG's). De Raad van Bestuur kent aan elke organisatie een budget toe in functie van het aantal voltijds equivalenten. Bekijk hier of je recht hebt op een vormingsbudget

KMO-portefeuille:

Een Vlaamse maatregel voor zelfstandigen en ondernemers (Bv thuiszorgkring, zelfst. zorgverlener, apotheek, zelfst. kinderopvang, kmo's, enz.). Dankzij onze kmo-p erkenning kan je tot 30% subsidie genieten voor opleidingen in ons open aanbod of opleidingen op maat binnen jouw organisatie! Let wel op: er zijn voorwaarden. Bekijk de website van het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen voor meer info (voorwaarden, aanvraagprocedure, account creëren, enz.)

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?