Hoe wordt er met mijn privacy omgegaan?

PRIVACYVERKLARING VORMINGSCENTRUM HIVSET (v.26/10/2022)

In lijn met de Europese verordening i.v.m. dataprotectie (GDPR - AVG) draagt Vormingscentrum HIVSET zorg voor uw persoonlijke gegevens en respecteren wij uw privacy.

Indien u zich via onze website of e-mails aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, dan kan u zich steeds terug uitschrijven of uw voorkeuren wijzigen. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor het bezorgen van nieuwsbrieven conform uw gevraagde voorkeuren. Gegevens worden nooit gedeeld of doorverkocht aan andere organisaties.

Indien u zich inschrijft voor een vorming of andere activiteit, dan worden enkel die gegevens gevraagd en bewaard die nodig zijn i.f.v. een goed verloop van de vorming/activiteit, specifieke administratieve doeleinden (bv. facturatie, betaald educatief verlof, erkenningen, KMO-portefeuille, enz.), belangrijke kennisgevingen (bv. verandering van data, afwezigheid lesgever/begeleider, enz.). Bekijk ons privacybeleid m.b.t. de website en de gegevens die je mogelijk via die weg doorgeeft.

Soms verlopen vormingen of activiteiten in opdracht of in nauwe samenwerking met een partnerorganisatie (bv. VDAB, Thomas More) en moet deze ook over uw gegevens beschikken om dezelfde redenen. In die gevallen vragen we u om zelf uw inschrijving/registratie bij die partnerorganisatie uit te voeren (bv opleidingen i.s.m. Thomas More). Wanneer wij in opdracht werken van een organisatie (bv VDAB), dan zijn de procedures van de partnerorganisatie van toepassing m.b.t. dataprotectie en uw privacy (Bv u kan schriftelijke toestemming aan het Vormingscentrum geven om in uw VDAB-dossier te werken)

Indien u met ons samenwerkt, bv. als gastdocent, als partner, i.h.k. van een maatproject, dan worden enkel die gegevens gevraagd en bewaard die nodig zijn om contact met u te kunnen nemen, om administratief-fiscale redenen, of om bv. de stand van zaken in een dossier adequaat te kunnen opvolgen (bv. mailcorrespondentie).

Hieronder vindt u ook nog het antwoord op mogelijke andere vragen. Wij streven transparantie en duidelijkheid na over het beheer van uw gegevens. Moest u na het lezen van deze verklaring toch nog vragen hebben, eventuele gegevens willen consulteren/aanpassen/verwijderen, dan staan wij ter beschikking via het telefoonnummer 014471312 of via vormingscentrum@hivset.be


MOGELIJKE ANDERE VRAGEN M.B.T. ONS GEGEVENS- EN PRIVACYBELEID

  • Kan ik ervoor kiezen om geen informatie te delen met Vormingscentrum HIVSET, wanneer ik mij inschrijf voor een vorming? Nee, alle gevraagde informatie hebben wij nodig voor de administratie van onze vormingen. Zonder het ter beschikking stellen van deze informatie kan u zich niet inschrijven.
  • Hoe verwijder ik mijn persoonlijke gegevens van Vormingscentrum HIVSET en wat zijn de gevolgen? Je kunt altijd een mailtje sturen naar vormingscentrum-administratie@hivset.be om je gegevens te laten verwijderen.
  • Voorkeuren wijzigen of jezelf uitschrijven voor de nieuwsbrieven kan je bovendien ook via de voetnoot van elke mail, of via de website. Je kan je later desgewenst ook terug inschrijven.
  • Hoe lang bewaart Vormingscentrum HIVSET mijn gegevens? Vormingscentrum HIVSET bewaart je gegevens i.h.k. van vormingen, projecten en samenwerkingen voor onbepaalde duur of conform uw specifieke wensen. We bewaren deze gegevens voor onbepaalde duur om garant te kunnen staan voor latere opvragingen van informatie door betrokkenen, door overheidsinstanties, werkgevers, enz. Een voorbeeld: regelmatig wordt de vraag gesteld om duplicaten van vormingsattesten te bezorgen, soms vele jaren na afstuderen van de betrokkene. Zonder correcte gegevens kunnen wij niet verifiëren of deze persoon effectief deelnam aan de vorming. Een ander voorbeeld: de wetgeving m.b.t. de KMO-portefeuille vergt dat gegevens 10 jaar bewaard worden. Enz. Je inschrijving voor onze nieuwsbrieven kan je zelf steeds beheren/beëindigen.
  • Hoe wordt informatie bewaard en beveiligd op de servers van Vormingscentrum HIVSET? Vormingscentrum HIVSET ziet het als zijn plicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. We bewaren de persoonsgegevens die jij verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Wanneer wij gegevens via het internet overdragen, beschermen wij die door middel van versleuteling. Bekijk ons privacybeleid m.b.t. de website en de gegevens die je mogelijk via die weg doorgeeft.
  • Gebruikt Vormingscentrum cookies of pixels om informatie te verzamelen? Bekijk ons privacybeleid m.b.t. de website en de gegevens die je mogelijk via die weg doorgeeft.
  • Maakt Vormingscentrum HIVSET gebruik van advertenties met een concreet belang? Nee. We werken niet met externe adverteerders die cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om meer relevante advertenties over Vormingscentrum HIVSET op onze website en op het internet te plaatsen. Mochten wij ooit beslissen dit te doen dan zal dit duidelijk aangekondigd worden, onder meer in onze Privacy verklaring die u steeds op de website kan vinden.
  • Welke veiligheidsmaatregelen zijn geïnstalleerd voor kinderen die toegang hebben tot de Website van Vormingscentrum HIVSET? Vormingscentrum HIVSET richt zich niet op kinderen en is niet bedoeld om kinderen aan te trekken. Vormingscentrum HIVSET zal nooit opzettelijk persoonsgegevens van kinderen vragen of kinderen verzoeken om persoonsgegevens te sturen. Hoewel bezoekers van alle leeftijden over onze website kunnen navigeren, verzamelen wij nooit opzettelijk persoonsgegevens van minderjarige personen. Als na een kennisgeving door een ouder of voogd of na constatering via andere middelen blijkt dat een minderjarig kind zich op ongepaste wijze via onze site heeft aangemeld met gebruik van valse informatie, zullen wij de inschrijving van het kind annuleren en de persoonsgegevens van het kind uit onze records verwijderen.

Zie ook de bredere privacyverklaring van de cel informatieveiligheid van de campus Hivset.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?