Interculturaliteit, meertaligheid en diversiteit (DoorElkaar)

Foto door <a href=
"https://unsplash.com/@claybanks?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Clay Banks</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

Voor het personeel van het Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas te Gent organiseren wij jaarlijks vier interactieve sessies rond het realiseren van meer cultuursensitiviteit in de zorgverlening. De vormigsverantwoordelijke schreef daarover:

Onze collega's gaven volgende feedback: praktisch, een eye opener, out of the box leren omgaan met diversiteit, een referentiekader om de ander waardig te benaderen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?