Nieuwe krachten voor de kinderopvang

Ben je werkloos en op zoek naar een job als kinderbegeleider baby's en peuters, maar… heb jij nog geen ervaring? Is het moeilijk voor jou om een diploma/ certificaat te behalen en heb je hier toch wat extra ondersteuning voor nodig (bv. op vlak van taal, ICT, organisatie met eigen gezin,...)? Wij helpen je graag!

Wij organiseren samen met VDAB een traject voor de opleiding kinderbegeleider baby's en peuters. Wij luisteren ook naar jouw vragen en naar wat jij wilt en wat jij nodig hebt.

De voltijdse opleiding start op 1 september 2021 en stopt op 30 november 2022.

Je kan kiezen tussen 2 plaatsen om de opleiding te volgen: LBC Turnhout of CVO HIK Mol.

Wil je meer informatie?

Schrijf dan hier in voor een infosessie in LBC Turnhout of CVO HIK Mol.

Contactpersoon Evy Geboes - e-mail nkk@hivset.be

Het project Nieuwe krachten voor de kinderopvang werd door ESF goedgekeurd en loopt van december 2020 tot eind december 2022. Dankzij de financiële steun van het ESF (89.937,41 euro) en het Vlaams Co-financieringsfonds (49.376,05 euro) kunnen we nieuwe kansen creëren voor cursisten die interesse hebben in een job als kinderbegeleider baby's en peuters.

In dit project leiden we enerzijds nieuwe krachten voor de kinderopvang baby's en peuters op door een op maat geïntegreerd traject en anderzijds creëren we extra opvangplaatsen die in deze regio nodig zijn door geïnteresseerde cursisten te ondersteunen in de onderneming hiervan.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?