Referentiepersoon wondzorg (Waregem)

Deze vorming is reeds gestart.

In navolging van de RIZIV richtlijnen, biedt het Vormingscentrum HIVSET/RHIZO voor de sector een aangepaste opleiding Referentiepersoon Wondzorg aan. Het programma omvat 42 uur theoretisch onderwijs en werd samengesteld in nauwe samenwerking met medische en paramedische professionals met specifieke expertise. 

Het programma omvat de volgende opleidingsonderdelen:


Histologie, fysiologie, pathologie van de huid
Pathofysiologie bij brandwonden. Laatste richtlijnen van niet-complexe brandwondenzorg.

Typologie van wonden:
Bacteriologie van wonden en hun specifieke aanpak.
Relatie helingsproces, TIME-concept en zijn aanpak.
Debrideren, overzicht en toelichting van de verschillende vormen van debrideren. Hoe praktisch toepassen

Verbandmaterialen.
Wondactieve verbanden. Praktische toepassingen

Heelkundige behandeling van wonden.
Aandachtspunten bij traumatische wonden, huidflappen, huidenten …

Preventie van chronische wonden en diabetes voetulcus

Medische behandeling van wonden.
Van wondroos tot necrotische fasciitis.

Ethische aspecten van zorg.
Relatie wondzorg en ethiek.
Casuïstiek met toepassing van ethische principes.

 
Casuïstiek

 

Deze opleiding gaat door in ons Vormingscentrum Hivset
Westerlaan 73   8790 Waregem

Vlakbij het station van Waregem en gratis parkeermogelijkheden nabij ons vormingscentrum

Doelgroepen

Verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
di. 18 apr.
09:00 - 16:45
Inleiding wondzorg en algemeen denkproces, Pijnbeheer
Docenten: Heidi Weedaege, Guy Hans
Locatie: Campus Waregem Westerlaan 73, 9870 Waregem
di. 25 apr.
09:00 - 16:45
Voeding en wondzorg, histologie, fysiologie, pathologie, typologie
Docenten: Kelly Vandendriessche, Heidi Weedaege
Locatie: Campus Waregem Westerlaan 73, 9870 Waregem
di. 9 mei
09:00 - 16:45
Van wondroos tot necrotische fasciitis, Debrideren
Docenten: Heidi Weedaege
Locatie: Campus Waregem Westerlaan 73, 9870 Waregem
di. 16 mei
09:00 - 16:45
Wondactieve verbanden en acute wonden, Reconstructieve heelkunde en negatieve druktherapie
Docenten: Heidi Weedaege
Locatie: Campus Waregem Westerlaan 73, 9870 Waregem
di. 23 mei
09:00 - 16:45
Chronische wonden, oncologische wondzorg, Medisch vertegenwoordigers aan het woord
Docenten: Heidi Weedaege
Locatie: Campus Waregem Westerlaan 73, 9870 Waregem
di. 30 mei
09:00 - 16:45
Casuïstiek, Ziekenhuishygiëne en infectiebeheer
Docenten: Heidi Weedaege, Marijke Bourgois
Locatie: Campus Waregem Westerlaan 73, 9870 Waregem

Duurtijd

6 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 13 personen deelnemen.

Kostprijs

€400,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Team Waregem op vormingscentrum-waregem@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?