Referentiepersoon Pijn

Deze vorming is reeds gestart.


'Pijn' is één van de meest bevraagde symptomen in de zorg!

Maar wat is pijn?  Welke soorten pijn kunnen we onderscheiden?  Gaat het om acute pijn, chronische of maligne pijn, spirituele pijn,...?  Hoe moeten we omgaan met pijn?  Hoe kunnen we de levenskwaliteit van mensen met pijn verbeteren?  Welke therapieën bestaan er?  Nieuwe ontwikkelingen?  Waarom is een multidisciplinaire benadering belangrijk?  Deze en andere vragen komen aan bod gedurende de opleiding.

De opleiding kwam tot stand in nauwe samenwerking met verpleegkundige pijnspecialisten en artsen uit verschillende pijncentra in Vlaanderen.

 

Doelgroep

Verpleegkundigen die hun competenties op gebied van pijn en pijnbestrijding verder willen ontwikkelen.  Als belangrijke observanten en vertalers van pijn, worden hen in deze opleiding tools aangereikt, die bijdragen tot meer genuanceerde observaties en analyses.  Hierdoor kan het omgaan met pijn en de behandeling ervan beter afgestemd worden op de noden van de individuele zorgvrager.

Doelgroepen

Verpleegkundigen

Duurtijd

7 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 25 personen deelnemen.

Kostprijs

€400,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Kristin Baelemans op kristin.baelemans@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?