Opleiding uitbreiding activiteiten zorgkundigen: Gecombineerd onderwijs

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er nog meer nood is aan zorgkundigen die zich verder bekwamen en zich de extra 5 bijkomende verpleegkundige handelingen eigen maken. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma van 150 opleidingsuren (75u theorie en 75u praktijk) 

Deze opleiding richt zich tot het aanleren en inoefenen van de 5 toegevoegde handelingen die zorgkundigen mogen uitvoeren:

1) Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels, met inbegrip van de glycemie meting door capillaire bloedafname, saturatie,....De zorgkundige moet de resultaten van deze metingen tijdig en accuraat rapporteren aan de verpleegkundige.

2) Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
- oraal (inbegrepen inhalatie en zuurstoftherapie);
- rectaal;
- oogindruppeling;
- oorindruppeling;
- percutaan;
- subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.

3) Voeding en vochttoediening langs orale weg.

4) Manuele verwijdering van faecalomen.

5) Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.

We bieden een combinatie aan van digitaal leren en contactmomenten. Het lessenpakket wordt vanaf oktober 2023 vanuit een nieuw leerplatform aangeboden. De 20u contactmomenten bieden de nodige ondersteuning bij de verwerking van de inhouden en creeert de mogelijkheid om de nieuwe interventies in te oefenen.
Het zich verder eigen maken van de nieuwe interventies gebeurt op stage. Deze moeten  minimaal 75u bedragen en dit op een plaats waar deze handelingen kunnen worden ingeoefend onder toezicht van een verpleegkundige. Dit kan dus ook op je eigen werk zijn.

Vanaf september 2022 hebben we de goedkeuring voor 150 uur VOV!!

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Zorgkundigen

Programma

Datum Titel
di. 1 okt.
10:00 - 17:00
Kennismaking - Parameters
Docenten: Tom De Visscher
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Na een kennismaking met zowel elkaar, het leerplatform en stage info, wordt deze dag gevuld met als hoofdthema: parameters.

Bloeddrukmeting, temperatuurmeting, saturatiemeting, glycemiemeting door capillaire bloedafname, ..... 

di. 22 okt.
13:00 - 17:00
Medicatie
Docenten: Tom De Visscher
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
 • Beluisteren vragen contactdag 1.
 • Toediening van medicatie, met uitsluiting van verdovende middelen, die voorbereid is door de verpleegkundige of de apotheker langs volgende toedieningswegen:
  - oraal (inbegrepen inhalatie en zuurstoftherapie);
  - rectaal;
  - oogindruppeling;
  - oorindruppeling;
  - percutaan;
  - subcutaan: enkel voor wat betreft de subcutane toediening van gefractioneerde heparine.
di. 12 nov.
13:00 - 17:00
Compressietherapie
Docenten: Tom De Visscher
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
 • Overlopen vragen contactdag 2.
 • Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen.
di. 3 dec.
13:00 - 17:00
Voeding-en vochttoediening langs orale weg - verwijderen van faecalomen
Docenten: Tom De Visscher
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
 • Overlopen vragen van contactdag 3.
 • Voeding -en vochttoediening langs orale weg; slikstoornissen.
 • Verwijderen van faecalomen
di. 7 jan.
09:00 - 11:00
Evaluatie
Docenten: Tom De Visscher
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Dag van evaluatie. Het uur van evaluatie zal samen met de cursisten worden afgesproken. 

Duurtijd

5 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 12 personen deelnemen.

Kostprijs

€210,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Team Chronische Zorg op vormingscentrum-chronische@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?