Wegwijs in dementie op jonge leeftijd

Deze vorming is reeds gestart.

Dementie wordt vaak geassocieerd met ouderen. Nochtans krijgen heel wat mensen, jonger dan 65 jaar, te maken met deze ziekte. Hulpverleners en mantelzorgers getuigen van de specifieke begeleidingsnoden voor deze mensen en de nood aan meer info hieromtrent. I.s.m. Expertisecentrum Dementie Tandem, richten we voor een derde maal een opleiding ‘Wegwijs in dementie op jonge leeftijd’ in.

In deze 5- daagse opleiding belichten we verschillende facetten die aan bod kunnen komen bij 'jongdementie'.

We starten steeds met een hoorcollege gevolgd door persoonlijke getuigenissen. Er zal steeds voldoende ruimte worden gelaten om vragen te stellen.

Je kan je inschrijven voor de volledige opleiding OF voor afzonderlijke dagen. De inschrijvingen verlopen via ECD Tandem daarom NIET onderaan deze pagina inschrijven

maar WEL KLIK HIER

Professionelen

200 euro ganse opleiding

45 euro per dag

Studenten

30% vermindering

Mantelzorgers

50 euro ganse opleiding

15 euro per dag 

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, leidinggevenden, verpleegkundigen en zorgkundigen

Programma

Datum Titel
do. 30 sep.
13:00 - 16:00
What's in a name: jongdementie
Docenten: Sebastiaan Engelborghs
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Professor Sebastiaan Engelborghs licht op een begrijpbare manier de medische aspecten van jongdementie toe. Wat is dementie, welke vormen zijn er, hoe komt men tot een diagnose, welke behandelingen (zowel medicamenteus als niet- medicamenteus) zijn er momenteel voorhanden.

Professor dokter Sebastiaan Engelborghs is als neuroloog werkzaam in UZ Brussel, Center for Neurosciences VUB en BIODEM UAntwerpen.

 

do. 21 okt.
13:00 - 16:00
De onbegrepen dementie : fronto-temporale dementie met extra aandacht voor seksualiteitsbeleving
Docenten: Ria Caers
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Frontotemporale dementie (FTD) komt vooral bij jonge mensen voor en is voor velen een onbekende vorm van dementie. Door de aantasting van de voorste delen van de hersenen kunnen gedragsveranderingen of taalstoornissen optreden.

Ria Caers, dementie-experte bij ECD Tandem, heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in FTD. Zij zal de verschillende vormen toelichten maar vooral ook inzoemen op tips om met het ‘andere’ gedrag of het verminderd taalvermogen om te gaan. Zij zal ook bijzondere aandacht schenken aan het thema ‘seksualiteit’ bij mensen met jongdementie.

 

do. 25 nov.
13:00 - 16:00
De vergeten dementie : lewy body dementie met extra aandacht voor de mantelzorger
Docenten: Karolien Verschueren
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Het uitleven van je dromen, visuele hallucinaties, fluctuaties in tempo van denken, alertheid, motoriek, emoties, ... allemaal symptomen van een minder bekende maar toch vaak voorkomende vorm van dementie, namelijk Lewy-body dementie. Vaak wordt deze vorm van dementie nog niet herkend omdat er gewoon weg nog onvoldoende kennis over is bij hulpverleners. Hoog tijd om je bij te scholen!

Karolien Verschueren, dementie-experte bij ECD Tandem, verdiepte zich in deze vergeten vorm van dementie en neemt jullie mee in haar verhaal. Zij zal ook bijzondere aandacht schenken aan ‘de vergeten andere’ namelijk de mantelzorger.

 

do. 16 dec.
13:00 - 16:00
Alles goed geregeld? Juridische aspecten bij jongdementie
Docenten: Erik Langerock
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Mensen met jongdementie vertoeven nog in een heel andere sociale situatie dan oudere mensen met dementie. Vaak werken ze nog, zijn er nog (jonge) kinderen in huis, loopt er nog een lening op hun huis, ... De noodzaak om allerlei maatregelen te nemen dringt zich op.

Advocaat Erik Langerock is gespecialiseerd in medisch recht en schrijver van het boek ‘Maakt dementie onbekwaam’. Samen met neuroloog Anna Vakaet vormt hij ‘De kloof overbrugd’, een organisatie die lezingen geeft waarin de juridische aspecten worden vertaald in mensentaal,  oplossingsgericht en met voorbeelden uit de praktijk.

 

do. 20 jan.
13:00 - 16:00
Het zijn de kleine dingen die het doen. Zinvolle dagbesteding bij mensen met dementie op jonge leeftijd
Docenten: Karolien Verschueren, Chris Francken
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Hoe kan je als persoon met jongdementie nog een goed leven hebben?

Je nuttig voelen en plezier maken zijn behoeften die ook zij nog hebben.

Het vergt de nodige empathie om je in te leven in deze noden van de persoon met dementie door professionele hulpverleners en mantelzorgers. Het vergt eveneens een kunnen loslaten van eigen verwachtingen om te kunnen komen tot die momenten en activiteiten waar de persoon met dementie zinvolheid en het gevoel van betekenis te zijn, kan ervaren.

Eén ding is hierbij belangrijk: zoek het niet te ver. Het zijn de kleine gelukskes die het doen.

Elkaar bestuiven is het doel van deze namiddag. En dit door hulpverleners uit verschillende settings maar ook door de deelnemers zelf.

Duurtijd

5 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 50 personen deelnemen.

Kostprijs

€200,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Chronische Zorg op vormingscentrum-chronische@hivset.be.

Geef me een seintje

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we terug vrije plaatsen hebben? Laat je email dan achter op deze pagina.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?