Het zijn de kleine dingen die het doen. Zinvolle dagbesteding bij mensen met dementie op jonge leeftijd

Deze vorming is reeds gestart.

Hoe kan je als persoon met jongdementie nog een goed leven hebben?

Je nuttig voelen en plezier maken zijn behoeften die ook zij nog hebben.

Het vergt de nodige empathie om je in te leven in deze noden van de persoon met dementie door professionele hulpverleners en mantelzorgers. Het vergt eveneens een kunnen loslaten van eigen verwachtingen om te kunnen komen tot die momenten en activiteiten waar de persoon met dementie zinvolheid en het gevoel van betekenis te zijn, kan ervaren.

Eén ding is hierbij belangrijk: zoek het niet te ver. Het zijn de kleine gelukskes die het doen.

Elkaar bestuiven is het doel van deze namiddag. En dit door hulpverleners uit verschillende settings maar ook door de deelnemers zelf.

Deze vorming is een onderdeel van een meerdaags traject, maar het is ook mogelijk voor elk onderdeel apart in te schrijven. De inschrijvingen verlopen via ECD Tandem. 

  • Professionelen
    • 45 euro per dag
  • Studenten
    • 30% vermindering
  • Mantelzorgers
    • 15 euro per dag 

 

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, leidinggevenden, verpleegkundigen en zorgkundigen

Locatie

Campus Turnhout
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout
Route

Docenten

Karolien Verschueren, Chris Francken

Kostprijs

€45,00

Inschrijvingsgelden voor deze editie worden niet door Vormingscentrum HIVSET beheerd. Je zal na je inschrijving verdere informatie ontvangen.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Chronische Zorg op vormingscentrum-chronische@hivset.be.

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?