Referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg bij volwassenen en ouderen

Situering van de opleiding

De laatste 25 jaar vond er een “keerpunt’ plaats binnen de geestelijke gezondheidszorg in België. Hierbij werd de zorg binnen residentiële psychiatrische instellingen geleidelijk aan afgebouwd en werd ambulante zorgverlening uitgebreid. Het doel van deze hervormingen is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk te behandelen in hun eigen omgeving en sociale structuur.

Zorgverleners die werkzaam zijn in talrijke organisaties buiten de geestelijke gezondheidszorg komen hierdoor steeds meer in aanraking met mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Doorheen de jaren merken we dat er een toenemende nood is aan bijscholing, informatie,… rond de ggz thematiek. Met deze huidige opleiding referentiepersoon ggz willen we tegemoetkomen aan de groeiende vraag tot een verdiepende opleiding in het ontmoeten van,- verbinden met,- en goede zorg verlenen aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, buiten de wereld van de geestelijke gezondheidszorg.

Doelpubliek

De opleiding referentiepersoon geestelijke gezondheidszorg (RP GGZ) richt zich op professionele zorgverleners, (nog) niet of net werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, die aan de slag gaan met (volwassene / oudere) zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid.  

Hierbij willen we een ruim publiek aanspreken (verpleegkundigen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, referentiepersonen dementie, ergotherapeuten, …). Zorgkundigen zijn zeker ook welkom maar voor hen hebben wij geen VOV-erkenning.

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding referentiepersoon ggz is tweeledig.

In de eerste plaats is het doel om cursisten zonder vooropleiding in de geestelijke gezondheidszorg van voldoende bagage te voorzien om op hun eigen werkplek op een afgestemde en comfortabele manier zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid te kunnen ontmoeten en vanuit verbinding goede zorg te kunnen verlenen. 

Een tweede doel van de opleiding tot referentiepersoon ggz is het kunnen inspireren, ondersteunen en adviseren van teamleden in het leggen van constructieve verbindende ontmoetingen met zorgontvangers met een psychische kwetsbaarheid.

Concept van de opleiding

De opleiding wordt op een praktijkgerichte manier aangeboden zodat ze rechtstreeks aanhaakt bij de werkvloer. Theoretische inhouden dienen ertoe om tot een onderbouwd praktisch handelen te komen. Hiernaast is de opleiding zo opgesteld dat ze voor iedereen, ongeacht de vooropleiding, toegankelijk en tegelijkertijd voedend en verrijkend is.

De rode draad in de opleiding is het concept mens. Wat het betekent om ‘mens’ te zijn die voorbestemd is om te leven in de veilige verbinding met anderen maar momenteel leeft in een individualistische maatschappij. Welke uitdagingen komen hierbij kijken en hoe krijgt het spectrum (geestelijke) ziekte/gezondheid hierin een plaats?

Omgaan met psychisch lijden en het begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid is een ‘kunstvorm’ die vertrekt vanuit ‘je-zelf’. 

Je eigen persoonlijkheid is hierbij de basistool. Dit vraagt een andere vorm van kennisoverdracht dan bij vele andere bijscholingen. 

Naast kennisoverdracht over de verschillende ziektebeelden (ggz is immers een uitgebreid thema) is ook het leren werken met je-zelf en het ontwikkelen van verschillende specifieke soft skills een belangrijke factor.

Dit is de reden waarom we kiezen voor een verdiepende opleiding die zich uitstrekt over een jaartraject. 

Bij het uitschrijven van deze opleiding ontmoetten we erg boeiende en gedreven mensen over verschillende zorginstanties, werkvelden en onderwijsinstanties heen. Getriggerd door de visie waaruit deze opleiding vertrekt, willen enthousiaste vakspecialisten uit het werkveld hun expertise met ons via deze opleiding delen. 

Evaluatie

In deze opleiding wordt verwacht dat de cursisten, doorheen het jaartraject, aan de slag gaan met een afstudeerproject. Het doel van dit afstudeerproject is het ‘inplanten’ / landen van de aangeboden kennis en kunde en het zichzelf ‘neerzetten’ als  referentiepersoon binnen het werkveld. 

De inhoud, vorm en grootte van het afstudeerproject wordt door de cursist zelf bepaald en kan bestaan uit verschillende vormen vb. verbeterproject, uitdieping van een thema, stigmabestrijding,  … Op de laatste contactdag stelt de cursist het afstudeerproject aan de vormingsgroep voor.

Het programma is in opbouw

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, verpleegkundigen, leidinggevenden en onderwijs

Duurtijd

150 uren

Aantal deelnemers

Er kunnen 40 personen deelnemen.

Kostprijs

€975,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor tal van onze opleidingen! Dit voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid (meer info). Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Team Chronische Zorg op vormingscentrum-chronische@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Andere aankomende datums

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?