WEBINAR: Ode aan de stille getuigen. Als zorgverleners bij een stervensproces

Bij elk overlijden zijn stille getuigen. Mensen die beroepsmatig deel uit maken van het stervensproces van de medemens. Deze lezing kijkt naar het sterven vanuit de blik van de zorgverlener. Vaak de troostende stem, of de zalvende hand maar steeds ook de achterblijver. Aan de hand van praktijkverhalen neemt Steven je mee in het perspectief van de mens naast het bed. Het zijn odes aan de stille getuigen en tegelijk pleidooien om hen deskundig moreel te ondersteunen. Samen verkennen we het geweten van de mens die nu zorg verleent, straks afscheid neemt en morgen opnieuw klaar staat om te zorgen. Hoe zorgen wij voor zij die steeds achterblijven?

Spreker: Steven Van Wortswinkel
Steven werkt als ethicus voor de Gasthuiszusters van Antwerpen. Hij startte in 2010 als orthopedagoog (professionele bachelor HoGent) in één van de GZA woonzorgcentra en studeerde in 2011 af als master in de moraalwetenschappen (UGent). Na 5 jaar in de zorgpraktijk, nam Steven in 2015 het kwaliteitsmanagement ter harte. In 2018 nam Steven de rol van ethicus op voor de commissie voor medische ethiek van de GZA ziekenhuizen. Deze rol groeide uit tot de functie stafmedewerker ethiek voor zowel de ziekenhuizen als de woonzorgcentra van de Gasthuiszusters Antwerpen.

Deze lezing kadert in de lezingencyclus 'Christen-zijn in de 21ste eeuw' in samenwerking met de Pastorale Eenheid Clara van Assisi.

INSCHRIJVEN kan door een mail te sturen met de melding van je/jullie aanwezigheid naar administratie-vc@hivset.be
Je ontvangt de dag voor de lezing een zoomlink.

Opgelet: deze lezing gaat dus online door. De locatie Campus Turnhout vervalt.

Webinar

Dit is een online webinar.

Doelgroepen

Iedereen welkom

Docenten

Steven Van Wortswinkel

Kostprijs

Gratis

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Dirk Godecharle op dirk.godecharle@hivset.be.

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?