Zorgethisch lab deSpiegeling: praktische vertaling van zorgethiek

Wat is goede zorg? Is goede zorg voor iedereen gelijk? In elke tijd en cultuur? Of moeten we goede zorg breder interpreteren, gekaderd in een context, gestoeld op een fundament, gedragen door een visie,...? Vele vragen waarop we antwoorden zoeken in deSpiegeling en die ook jouw blik kunnen verruimen.

Hoe?

Laat ons allereerst eens stilstaan bij onze eigen, menselijke kwetsbaarheid. Laten we zélf eens de rol innemen van een afhankelijke, hulpbehoevende persoon en in een echt bed plaatsnemen. Met de nodige hulpmiddelen krijg jij een rol aangemeten van bv. iemand met een verlamming. Vervolgens zal een docent verpleegkunde je de nodige zorgen toedienen. Jij mag 'ervaren'. Verrassend eenvoudig, verrassend beklijvend.
Na een halve dag 'zorgvrager' te zijn geweest, zul je heel wat indrukken hebben opgedaan. Stof om over na te denken, te analyseren en te bespreken. Onder begeleiding van een zorgethicus staan we in de namiddag stil bij jouw ervaringen van kwetsbaarheid. We bespreken de gevoelens die daarmee gepaard gaan, wat de valkuilen en effecten zijn van manieren van omgaan met afhankelijkheid,... We analyseren hoe jouw persoon-zijn een cruciale rol heeft in jouw zorgverlener-zijn.
Zo komen we gezamenlijk tot inzichten van wat de betekenis is van ethiek in een zorgrelatie. De ethische principes worden hier vertaald tot een werkwoord, kortom, er kan veel geleerd worden uit een dagsessie deSpiegeling bv. je eigen kwetsbaarheid (h)erkennen in het gelaat van de zorgvrager, alsof die jou een spiegel voorhoudt.

Dagsessies met rolinleving en ethische reflectie

Voor wie?
Voor studenten +18 uit zorgopleidingen van gans Vlaanderen - max. 5 deelnemers
Voor professionals uit zorginstellingen van gans Vlaanderen - max. 5 deelnemers
Kostprijs?
Studenten uit zorgopleidingen € 60 per student
Professionals uit zorginstellingen € 120 per persoon - vanaf 4 inschrijvingen € 80 per persoon

Dagsessies met rolinleving - ethische reflectie - getuigenis van een zorgvrager - les tilprincipes

Voor wie?
Voor leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs gans Vlaanderen - ganse klas
Kostprijs?
Deze sessies worden gefinancierd door het Regionaal Technologisch Centrum (RTC)

NIEUW

Bijkomend aanbod 'Ethisch reflecteren over praktijksituaties' (nieuw)

Ethische reflectie a.d.h.v. concrete ervaringen op stage of op de werkvloer
Korte schriftelijke voorbereiding (toelichting bij inschrijving)
Onder begeleiding van een zorgethicus
Keuze uit voor- of namiddagsessie

Voor wie?

Studenten +18 uit zorgopleidingen gans Vlaanderen - 4 deelnemers
Professionals uit zorginstellingen uit gans Vlaanderen - 4 deelnemers
Leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs - 4 deelnemers!

Kostprijs?

Studenten uit zorgopleidingen € 40 per student
Professionals uit zorginstellingen € 60 per persoon - vanaf 4 inschrijvingen € 40 per persoon
Leerlingen uit zorgopleidingen derde graad Secundair Onderwijs €10 per leerling

Info

Ria Engelen, Zorgethicus & Projectverantwoordelijke deSpiegeling
ria.engelen@hivset.be - +32(0)014 47 13 12

Inschrijven

despiegeling@hivset.be

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?