Sterk in reanimatie en AED

De gebeurtenissen op het EK voetbal wakkerden doorheen gans Europa een besef aan dat een goede basiskennis en vaardigheden m.b.t. reanimatie van levensbelang zijn. Wat je doet in de eerste minuten na een levensbedreigend incident maakt het grote verschil tussen leven en dood. Iedereen zou over deze skills moeten beschikken! Zorg dat je er staat voor je leerlingen, zorgvragers, collega's, familie en vrienden op het moment dat het er echt toe doet.

Er verschijnen regelmatig cursussen voor verschillende doelgroepen op onze website. Of beter nog, vraag naar een vorming op maat binnen je organisatie. Zo is het ganse team eensklaps mee.

Nuttig, boeiend en leuk! Warm aanbevolen.

Meer weten? Contacteer ons

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?