BLIK-OPEN-ER: Infosessie voor toeleiders en werkvloeren

Blik-open-er is ontwikkeld op maat van kortgeschoolde vrouwen of mannen met migratieachtergrond, om hun interesse in een job in de zorg, de kinderopvang of de kleuterschool te verkennen.

Blik-open-er biedt een laagdrempelige en begeleide kennismaking met het werken in een Woonzorgcentrum (WZC) of een kleuterschool of de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). De deelnemer ervaart welke talenten en vaardigheden hij/zij als competentie zou kunnen inzetten op weg naar werk. Dit kan perspectief bieden naar volgende stappen in activering, zodat de deelnemer gemotiveerd wordt tot het volgen van bv. (bijkomende) lessen Nederlands of een (voor-)opleiding, bv. als zorgkundige of begeleider BKO.

Werk jij met kortgeschoolde vrouwen of mannen met migratieachtergrond? Kan jij iemand warm maken voor een blik in een WZC, een kleuterschool of een BKO?

Je verneemt alle details over het project en de toeleiding van kandidaten tijdens een uitgebreide voorstelling van Blik-open-er op onze online infosessie op donderdag 12 mei van 13u30 tot 14u30; je kan dan ook al je vragen stellen en bedenkingen geven.

We vragen om je vooraf even te melden via deze link:

https://www.onsplatform.tv/blikopener/inschrijven-infosessie-blikopener

Ook geïnteresseerde werkvloeren, m.n. WZC, kleuterscholen en BKO, nodigen we uit op deze online infosessie. Je krijgt een duidelijk beeld over de verwachtingen vanuit jouw organisatie, de inzet van een begeleider, en de meerwaarde voor jullie, nl. een boost voor jullie diversiteit en cultuursensitief handelen.

Blik-open-er draagt bij aan een meer diverse werkomgeving, waar mensen met verschillende culturele achtergrond zich goed voelen en kunnen samenwerken. Blik-open-er zet in op laagdrempelige ontmoeting, en creëert ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en samen te ervaren. Maak daarom kennis met onze laagdrempelige en creatieve tool Blik-open-er om cultuursensitief te handelen in jouw organisatie.

Meld je aan via deze link:

https://www.onsplatform.tv/blikopener/inschrijven-infosessie-blikopener

Mocht dit moment niet passen, dan kan een coach van Blik-open-er jou ook individueel contacteren; je kan je hiervoor aanmelden via info@blik-open-er.be .

We organiseren ook nog een infosessie op dinsdag 21 juni van 10u tot 11u.

Meer info op https://blenders.be/innovaties/blikopener-een-tool-voor-cultuursensitieve-vaardigheden

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?