Opleiding referentiepersoon ethiek

Foto door <a href=
"https://unsplash.com/@timmossholder?utm_source=Marsvaardig&utm_medium=referral&utm_campaign=api-credit">
Tim Mossholder</a> op <a href="https://unsplash.com">Unsplash</a>

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' was meteen een schot in de roos. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers voor good practices omtrent ethiek in zorg.

Enkele getuigenissen:

Voor ons in Bethanië heeft de opleiding gezorgd dat de deuren van het ethisch comité geopend werden voor ons.

Voor mezelf merk ik dat er vooral een veel grotere ethische gevoeligheid en bewustwording is gekomen. In die mate dat het stilaan deel begint uit te maken van mijn identiteit.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?