Nieuwe opleiding menopauzeconsulent!

Nieuwe opleiding menopauzeconsulent!

Word menopauzeconsulent. Nieuwe opleiding van 26 lesdagen verspreid over twee academiejaren. 

We zorgen er in deze opleiding voor dat je gemakkelijk een (nieuwe) werkplek in een ziekenhuis of in een menopauzekliniek kan vinden of als zelfstandige menopauzeconsulent kan starten.

Lees er hier meer over

Lees Meer
Lezingencyclus 2018 CHRISTEN-ZIJN IN DE 21STE EEUW

Lezingencyclus 2018 CHRISTEN-ZIJN IN DE 21STE EEUW

Christen zijn in de 21ste eeuw
Tijden veranderen, en dat vraagt aanpassing. Of dat nu het geval is in het verenigingsleven, je bedrijf of in je geloofsleven. Met name dat laatste vraagt wel wat aandacht. Geloven in een seculiere maatschappij, als lid van een minderheidskerk heeft namelijk zo haar eigen uitdagingen. In een maatschappij waar alles zichtbaar en meetbaar moet zijn, willen wij een tegengewicht bieden. Want een kritisch individu is in deze 21ste eeuw ook kritisch over de ambities van het puur rationele Verlichtingsdenken. Wij mensen kunnen en willen niet altijd puur rationeel leven en handelen, zeker niet wat onze levensvragen betreft. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde. Binnen het kader van de nieuwe Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer bewuste atheïsten en aarzelende agnosten of ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat niet in een geest van conflict of oppervlakkige eensgezindheid, maar in een open gesprek, waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Lezingencyclus 2018
Het programma voor 2018 loopt van januari tot en met december. Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat u hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat. De titels van de lezingen spreken vaak voor zich en laten ruimte voor een veelheid van perspectieven, dynamieken een aanvliegroutes ten aanzien van het te behandelen onderwerp. Dat is ook de bedoeling: geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ of ‘nieuwe wijn in oude zakken’, maar ruimte maken voor verwondering en ontdekking door terug te kijken en dan weer vooruit, als dynamische en waardezoekende mensen.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet gelovig zijn allen welkom.

van 19.30 tot ca. 22.00 u. - Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout - Prijs: vrije bijdrage
Info: dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijvingen: voor 1 lezing, meerdere lezingen of de volledige reeks: administratie-vc@hivset.be (eventueel aantal personen + namen)

Lezingen 2018 (doorklikken op naam voor meer info)

Jezus: vriend of vijand?
Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen
dinsdag 16 januari 2018

De Bergrede: grondwet van het christendom
E.H. Jaak Janssen, vicaris-generaal bisdom Hasselt
maandag 19 februari 2018

Zingeving en spiritualiteit bij herstel: krachtbonnen in het proces van psychisch herstel
Dhr. Walter Krikilion, psychotherapeut en stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel
Mevr. Griet Leysen, GGZ-ervaringsdeskundige en vrijwilliger in het OPZ Geel
maandag 12 maart 2018

Welke rof kan geloof spelen in de opvoeding van kinderen?
Dhr. Dick Wursten, inspecteur protestantse godsdienst
Dhr. Pieter Wieërs, diaken kathedraal Antwerpen
maandag 16 april 2018

Vermarkting van de zorg: wie wint?
Prof. Dr. Jan De Maeseneer, Universiteit Gent
maandag 7 mei 2018  

God is een vluchteling: de terugkeer van het christendom in de Lage Landen
Dhr. David Dessin, auteur en godsdienstfilosoof
maandag 4 juni 2018

Geloof zonder wonderen? De zoektocht van het Johannesevangelie
Dhr. David Godecharle, docent Nieuwe Testament HIGW Antwerpen
maandag 24 september 2018

Religie, geweld en samenleving
Dhr. Jonas Slaats, theoloog en sociaal activist
maandag 15 oktober 2018

God vinden in alle dingen: Ignatiaanse spiritualiteit als leessleutel voor het pontificaat van paus Franciscus
Nikolaas Sintobin sj, internetpastor
maandag 12 november 2018

Euthanasie bij psychisch lijden: Waarom niet?
Dr. Marc Desmet sj, Virga Jesse ziekenhuis Hasselt
Dr. Ilse Decorte, huisarts Herentals
dinsdag 4 december 2017

Lees Meer
8u opleiding zorgkundigen

8u opleiding zorgkundigen

Ben je als werkgever op zoek naar vormingen die aansluiten bij de noden en interesses van je zorgkundigen OF ben je zelf zorgkundige en op zoek naar boeiende en leerrijke vormingen? Dan kan je terecht bij het Vormingscentrum.

Wij bieden zowel open - als maatvormingen voor verzorgenden/zorgkundigen aan inspelend op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en best practices op het werkveld.  Denk bv. maar aan de specifieke zorgen en het geven van voedingsadvies bij diabetes, EHBO toepassen volgens de laatste ERC-richtlijnen, enz.

Onze vormingen worden zo interactief en praktijkgericht mogelijk aangepakt. We focussen op jouw vragen en die van het werkveld. Wij geloven ook sterk in de kracht van belevingsgericht leren! Bv. in de vorming ‘het leven zoals het is…door de ogen van een persoon met dementie’, gebruiken we VR-dementiebrillen om cursisten bepaalde aspecten van dementie te laten "ervaren".  Het levert vaak intense leermomenten op..

Dit voorjaar pakken we uit met een mooi aanbod voor zorgkundigen of verzorgenden uit de thuiszorg of woon-zorgcentra. Jouw 8 uur ‘ verplichte’ vorming worden zo een boeiende, vernieuwende en verfrissende leerervaring!

Noteer alvast in je agenda (deze opleidinge verschijnen vanaf december op onze website)

8 maart 2018

  • Van 9 tot 12 u. : Het leven zoals het is ….door de ogen van een persoon met dementie
  • Van 13 tot 16 u. : Humor in de zorg bij mensen met dementie

27 april 2018

  • Van 9 tot 13 u. : Het verplaatsen van zorgvragers met zorg voor jezelf

31 mei 2018

  • Van 8.30 tot 12.30 u.: Eerste hulp bij ongevallen
  • Van 13 tot 17 u.: Wat je anno 2018 moet weten over diabetes
Lees Meer
Mentorenopleiding Duaal Leren Zorgkundige

Mentorenopleiding Duaal Leren Zorgkundige

De mentorenopleiding is een combinatie van een beperkte theoretische kadering en veel praktische oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen situatie. Tijdens de opleiding wordt er tijd gemaakt voor probleemsituaties die deelnemers aanhalen en wordt er ruimte gegeven om vragen te stellen. Je leert hoe je mensen kan motiveren en hoe je op een positieve, stimulerende manier kan communiceren. Op het einde van deze opleiding heb je de technieken en vaardigheden onder de knie om iemand goed te begeleiden als mentor.  

Doelgroep
Iedereen die leerling-zorgkundigen begeleidt of ze in de toekomst graag wil begeleiden, en voor huidige en toekomstige mentoren van leerlingen van de opleiding Duaal Leren Zorgkundige.

Programma
De vormingsdagen zullen telkens doorgaan van 9 tot 15.30 u.

Volgende thema’s komen aan bod:
Leren: Wat is leren, wat zijn competenties, wat is een competentieprofiel, hoe beoordeel je op basis van een competentieprofiel en hoe ontwikkel je competenties?
Creatief denken: Hoe werken onze hersenen in functie van het leerproces? Wat motiveert leerlingen om nieuwe dingen te leren?
Observeren: Wat moet je observeren, hoe en wanneer doe je dat? Wat noteer je?
Actief luisteren: Wat is actief luisteren? Wanneer doe je dat en waarom is dat belangrijk?
Feedback geven: Hoe geef en ontvang je zowel positieve als corrigerende feedback? Wat doe je als een leerling feedback ontkent en/of er niets mee doet? Wat doe je bij weerstand?
Reflecteren: Wat zijn goede methoden om te reflecteren? Hoe ondersteunt reflectie het leerproces op de werkvloer?
Motiveren: Hoe begeleid je mensen die wat minder zelfvertrouwen hebben, die niet geïnteresseerd zijn in de richting die ze volgen, etc. Maar ook, hoe overtuig je collega’s om mee te werken aan een goede studentenondersteuning.
Coachen: Hoe kan je het leerproces begeleiden? Hoe kan je de persoonlijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kan je jouw manier van coachen afstemmen op de student (situationeel leidinggeven)? Hoe voer je een coachingsgesprek?
Evaluatie: Wat is evalueren? Wanneer evalueer je iemand? Hoe voer je een evaluatiegesprek?
POP: Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan? Hoe stel je goede korte en lange termijndoelen op (Smart-principe)? Hoe kan dit plan helpen bij het begeleiden van leerlingen?
Diversiteit: Hoe gaan we om met diversiteit bij leerlingen? Waarmee houd je rekening? Hoe communiceren we best? Welke drempels zijn er?
Intervisie: Tijdens en na onze opleiding zullen we in een kleinere groep samenkomen om samen te reflecteren over eigen casussen.
Coaching op de werkvloer: Elke deelnemer krijgt een coach toegewezen. Samen kunnen zij op de werkvloer extra begeleiding organiseren, coaching inplannen, op maat van de deelnemer.

Op vraag van deelnemers kunnen er ook andere onderwerpen besproken worden.

Locaties en data

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 30/11/2017, 07/12/2017, 14/12/2017, 21/12/2017, 11/01/2018, 18/01/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (febr/maart)

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 28/11/2017, 05/12/2017, 12/12/2017, 19/12/2017, 09/01/2018, 16/01/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (febr/maart)

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout (VOLZET)
Data: 20/02/2018, 27/02/2018, 06/03/2018, 13/03/2018, 20/03/2018, 27/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: Vormingscentrum Waregem, Westerlaan 73, 8790 Waregem
Data: 20/02/2018, 27/02/2018, 06/03/2018, 13/03/2018, 20/03/2018, 27/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: CCHA (cultuurcentrum Hasselt), Kunstlaan 5, 3500 Hasselt (VOLZET)
Data: 22/02/2018, 01/03/2018, 15/03/2018, 22/03/2018, 29/03/2018, 19/04/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (mei)

Locatie: Familia Café - Truweelstraat 138 - 9100 Sint-Niklaas (VOLZET)
22/02/2018, 01/03/2018, 08/03/2018, 15/03/2018, 22/03/2018, 29/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: Vlaams Brabant (CC Bolwerk) - Bolwerkstraat 17 - 1800 Vilvoorde (VOLZET)
Data: 17/04/2018, 24/04/2018, 08/05/2018, 15/05/2018, 22/05/2018, 29/05/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is  (eind juni)

extra opleiding!
Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 17/04/2018, 24/04/2018, 08/05/2018, 15/05/2018, 22/05/2018, 29/05/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is  (eind juni)

Locatie: Sport- en cultuurcentrum De Valkaart - Albrecht Rodenbachstraat 42 - 8020 Oostkamp
Opgelet! Locatie is gewijzigd: Familia Café - Truweelstraat 138 - 9100 Sint-Niklaas
Data: 23/04/2018, 07/05/2018, 14/05/2018, 28/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (eind juni) 

Locatie: Vormingscentrum Waregem, Westerlaan 73, 8790 Waregem
Data: 03/05/2018, 17/05/2018, 24/05/2018, 31/05/2018, 07/06/2018, 14/06/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (eind juni)

Kostprijs
gratis

Getuigschrift
Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Contact?
E-mail: mentor-duaal@hivset.be
Telefonisch: 056 96 98 64 of 014 47 13 09 (9-16u.) 

Inschrijven voor onze mentorenopleidingen doe je via deze link.

 

Lees Meer
Virtual Reality: 'Het leven zoals het is... door de ogen van een persoon met dementie'

Virtual Reality: 'Het leven zoals het is... door de ogen van een persoon met dementie'

Hoe beleeft een persoon met dementie de wereld en onze omgang met hem/haar? Hoe komt het dat een persoon met dementie reageert zoals hij reageert?

Het leven zoals het is….door de ogen van een persoon met dementie: eindelijk is het zover.
Met behulp van de VR-technologie kunnen we in de huid van een persoon met dementie kruipen en 'hun' wereld zien. Of hoe we een stukje sluier oplichten van hoe personen met dementie de wereld rondom zich beleven...
Dit VR-dementieproject kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen Anne Mateusen van WZC OLV Beerse en Els Miechielsen van HIVSET Turnhout. Zij besloten levensechte scenario’s uit het dagelijkse leven
van een persoon met dementie op 3D te plaatsen. Er volgt na deze ervaring een uitwisseling tussen de deelnemers. Deze ervaringen worden op hun beurt gekoppeld aan korte theoretische kaders zodat het buikgevoel gefundeerd wordt vanuit EBN (evidence based
nursing) en EBP (evidence based practice). Vanuit deze ervaring en verdiepende kennis zal je op een betere manier kunnen communiceren/omgaan met personen met dementie en dit is toch het uiteindelijk doel?!

WIL JE DEZE VIRTUELE DEMENTIEBELEVING OOK MEEMAKEN?
Mail naar vormingscentrum-chronische@hivset.be voor een vorming op maat.
Volg onze website voor onze vormingen in Turnhout of Lille.
Adres Lille: Heiend 10A
Adres Turnhout: Herentalsstraat 70

Lees Meer