Mentorenopleiding Duaal Leren Zorgkundige

Mentorenopleiding Duaal Leren Zorgkundige

De mentorenopleiding is een combinatie van een beperkte theoretische kadering en veel praktische oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van activerende werkvormen die je onmiddellijk kan toepassen in je eigen situatie. Tijdens de opleiding wordt er tijd gemaakt voor probleemsituaties die deelnemers aanhalen en wordt er ruimte gegeven om vragen te stellen. Je leert hoe je mensen kan motiveren en hoe je op een positieve, stimulerende manier kan communiceren. Op het einde van deze opleiding heb je de technieken en vaardigheden onder de knie om iemand goed te begeleiden als mentor.  

Doelgroep
Iedereen die leerling-zorgkundigen begeleidt of ze in de toekomst graag wil begeleiden, en voor huidige en toekomstige mentoren van leerlingen van de opleiding Duaal Leren Zorgkundige.

Programma
De vormingsdagen zullen telkens doorgaan van 9 tot 15.30 u.

Volgende thema’s komen aan bod:
Leren: Wat is leren, wat zijn competenties, wat is een competentieprofiel, hoe beoordeel je op basis van een competentieprofiel en hoe ontwikkel je competenties?
Creatief denken: Hoe werken onze hersenen in functie van het leerproces? Wat motiveert leerlingen om nieuwe dingen te leren?
Observeren: Wat moet je observeren, hoe en wanneer doe je dat? Wat noteer je?
Actief luisteren: Wat is actief luisteren? Wanneer doe je dat en waarom is dat belangrijk?
Feedback geven: Hoe geef en ontvang je zowel positieve als corrigerende feedback? Wat doe je als een leerling feedback ontkent en/of er niets mee doet? Wat doe je bij weerstand?
Reflecteren: Wat zijn goede methoden om te reflecteren? Hoe ondersteunt reflectie het leerproces op de werkvloer?
Motiveren: Hoe begeleid je mensen die wat minder zelfvertrouwen hebben, die niet geïnteresseerd zijn in de richting die ze volgen, etc. Maar ook, hoe overtuig je collega’s om mee te werken aan een goede studentenondersteuning.
Coachen: Hoe kan je het leerproces begeleiden? Hoe kan je de persoonlijke ontwikkeling stimuleren? Hoe kan je jouw manier van coachen afstemmen op de student (situationeel leidinggeven)? Hoe voer je een coachingsgesprek?
Evaluatie: Wat is evalueren? Wanneer evalueer je iemand? Hoe voer je een evaluatiegesprek?
POP: Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan? Hoe stel je goede korte en lange termijndoelen op (Smart-principe)? Hoe kan dit plan helpen bij het begeleiden van leerlingen?
Diversiteit: Hoe gaan we om met diversiteit bij leerlingen? Waarmee houd je rekening? Hoe communiceren we best? Welke drempels zijn er?
Intervisie: Tijdens en na onze opleiding zullen we in een kleinere groep samenkomen om samen te reflecteren over eigen casussen.
Coaching op de werkvloer: Elke deelnemer krijgt een coach toegewezen. Samen kunnen zij op de werkvloer extra begeleiding organiseren, coaching inplannen, op maat van de deelnemer.

Op vraag van deelnemers kunnen er ook andere onderwerpen besproken worden.

Locaties en data

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 30/11/2017, 07/12/2017, 14/12/2017, 21/12/2017, 11/01/2018, 18/01/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (febr/maart)

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 28/11/2017, 05/12/2017, 12/12/2017, 19/12/2017, 09/01/2018, 16/01/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (febr/maart)

Locatie: HIVSET, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Data: 20/02/2018, 27/02/2018, 06/03/2018, 13/03/2018, 20/03/2018, 27/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: Vormingscentrum Waregem, Westerlaan 73, 8790 Waregem
Data: 20/02/2018, 27/02/2018, 06/03/2018, 13/03/2018, 20/03/2018, 27/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: CCHA (cultuurcentrum Hasselt), Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
Data: 22/02/2018, 01/03/2018, 15/03/2018, 22/03/2018, 29/03/2018, 19/04/2018 en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (mei)

Locatie: Familia Café - Truweelstraat 138 - 9100 Sint-Niklaas
22/02/2018, 01/03/2018, 08/03/2018, 15/03/2018, 22/03/2018, 29/03/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (april/mei)

Locatie: Vlaams Brabant (CC Bolwerk) - Bolwerkstraat 17 - 1800 Vilvoorde
Data: 17/04/2018, 24/04/2018, 08/05/2018, 15/05/2018, 22/05/2018, 29/05/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is  (eind juni)

Locatie: Sport- en cultuurcentrum De Valkaart - Albrecht Rodenbachstraat 42 - 8020 Oostkamp
Data: 23/04/2018, 07/05/2018, 14/05/2018, 28/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (eind juni) 

Locatie: Vormingscentrum Waregem, Westerlaan 73, 8790 Waregem
Data: 03/05/2018, 17/05/2018, 24/05/2018, 31/05/2018, 07/06/2018, 14/06/2018, en een extra intervisie waarvan de datum nog te bepalen is (eind juni)

Kostprijs
gratis

Getuigschrift
Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Contact?
E-mail: mentor-duaal@hivset.be
Telefonisch: 056 96 98 64 of 014 47 13 09 (9-16u.) 

Inschrijven voor onze mentorenopleidingen doe je via deze link.

 

Lees Meer
Euthanasie bij psychisch lijden

Euthanasie bij psychisch lijden

Euthanasie bij psychisch lijden. Het is een thema dat vaak de actualiteit haalt en waarbij verschillende visies elkaar soms overstemmen, waar de dialoog vastloopt. Genuanceerde beeldvorming over euthanasie is voor velen een zoektocht geworden, een proces gericht op uitklaring en verheldering van wat goed is om te doen. Met deze studiedag willen wij tegemoet komen aan dat proces van nuancering, door het aanreiken van gemotiveerde en weldoordachte informatie.

We hebben daarvoor drie sprekers uitgenodigd, die elk vanuit hun kennis en praktijkervaring hun expertise willen delen en bereid zijn om met jullie in dialoog te treden:

- Dr. M. Calmeyn, psychiater-psychoanalyticus
- Prof. S. Claes, psychiater UZ Leuven
- Prof. A. Bazan, klinisch psycholoog ULB

Deze studiedag gaat door op vrijdag 10 november van 8.30 u. tot 16 u. in de grote aula van de HIVSET-campus, Herentalsstraat 70 in Turnhout. Wij richten ons tot zorgverleners, beleidsmensen en artsen, uit verschillende disciplines van zorg, in bijzonderheid tot hen die werkzaam zijn in de psychiatrische en chronische zorg. Kostprijs: 85 euro / Toegekend accreditatienummer: 17018376 (Ethiek en Economie). Maximaal aantal deelnemers: 180.

Voor meer info en inschrijven klikt u: Euthanasie bij psychisch lijden.

Lees Meer
Virtual Reality: 'Het leven zoals het is... door de ogen van een persoon met dementie'

Virtual Reality: 'Het leven zoals het is... door de ogen van een persoon met dementie'

Hoe beleeft een persoon met dementie de wereld en onze omgang met hem/haar? Hoe komt het dat een persoon met dementie reageert zoals hij reageert?

Het leven zoals het is….door de ogen van een persoon met dementie: eindelijk is het zover.
Met behulp van de VR-technologie kunnen we in de huid van een persoon met dementie kruipen en 'hun' wereld zien. Of hoe we een stukje sluier oplichten van hoe personen met dementie de wereld rondom zich beleven...
Dit VR-dementieproject kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen Anne Mateusen van WZC OLV Beerse en Els Miechielsen van HIVSET Turnhout. Zij besloten levensechte scenario’s uit het dagelijkse leven
van een persoon met dementie op 3D te plaatsen. Er volgt na deze ervaring een uitwisseling tussen de deelnemers. Deze ervaringen worden op hun beurt gekoppeld aan korte theoretische kaders zodat het buikgevoel gefundeerd wordt vanuit EBN (evidence based
nursing) en EBP (evidence based practice). Vanuit deze ervaring en verdiepende kennis zal je op een betere manier kunnen communiceren/omgaan met personen met dementie en dit is toch het uiteindelijk doel?!

WIL JE DEZE VIRTUELE DEMENTIEBELEVING OOK MEEMAKEN?
Mail naar vormingscentrum-chronische@hivset.be voor een vorming op maat.
Volg onze website voor onze vormingen in Turnhout of Lille.
Adres Lille: Heiend 10A
Adres Turnhout: Herentalsstraat 70

Lees Meer
Lezingencyclus Pastorale Eenheid Clara van Assisi 2016-2017

Lezingencyclus Pastorale Eenheid Clara van Assisi 2016-2017

Christen zijn in de 21ste eeuw
Tijden veranderen, en dat vraagt aanpassing. Of dat nu het geval is in het verenigingsleven, je bedrijf of in je geloofsleven. Met name dat laatste vraagt wel wat aandacht. Geloven in een seculiere maatschappij, als lid van een minderheidskerk heeft namelijk zo haar eigen uitdagingen. Hoe doe je dat precies: geloven met je hart én je verstand in een wereld waar de “wetenschapsreligie” hoogtij viert, die poneert alle antwoorden binnen handbereik te hebben. Is geloven echt zo onredelijk als men soms doet uitschijnen? In een maatschappij waar alles zichtbaar en meetbaar moet zijn, willen wij een tegengewicht bieden. Want een kritisch individu is in deze 21ste eeuw ook kritisch over de ambities van het puur rationele Verlichtingsdenken. Wij mensen kunnen en willen niet altijd puur rationeel leven en handelen, zeker niet wat onze levensvragen betreft. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde. Gelukkig maar. Ook dat willen wij op het spoor komen.
Binnen het kader van de nieuwe Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er daarom voor gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Zo hoort dat ook in een maatschappij waar de tussenschotten verdwenen zijn, waar mensen voluit willen gaan voor hun overtuigingen en in een open gesprek met elkaar op zoek gaan naar waarheid en zingeving. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer bewuste atheïsten en aarzelende agnosten of ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat niet in een geest van conflict of oppervlakkige eensgezindheid, maar in een open gesprek, waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet gelovig zijn allen welkom.

Korte programmabeschrijving
Het programma voor 2017 loopt van januari tot en met december. Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat u hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat. De titels van de lezingen spreken vaak voor zich en laten ruimte voor een veelheid van perspectieven, dynamieken een aanvliegroutes ten aanzien van het te behandelen onderwerp. Dat is ook de bedoeling: geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ of ‘nieuwe wijn in oude zakken’, maar ruimte maken voor verwondering en ontdekking door terug te kijken en dan weer vooruit, als dynamische en waardezoekende mensen.

van 19.30 tot ca. 22.00 u. 
Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Prijs: vrije bijdrage
Info: 
dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijvingen:
voor 1 lezing/meerdere lezingen/volledige reeks: administratie-vc@hivset.be 
graag aantal personen + namen + gsm/tel

Lezingen 2017 (doorklikken op naam voor meer info)

De essentie van barmhartigheid: een bijbelse lezing (n.a.v sluiting jaar van de barmhartigheid)
Vic. E.H. Jaak Janssen, bisdom Hasselt
maandag 16 januari 2017

Christelijke levensbeschouwing en onderwijs: waar zit het verschil precies met het seculiere model?
Dhr. Carl Snoecx, directeur Katholiek Onderwijs Vlaanderen
dinsdag 14 februari 2017

Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance en niet-weten
Dr. Marc Desmet sj, Virga Jesse ziekenhuis Hasselt
dinsdag 14 maart 2017

Genade, barmhartigheid en naastenliefde in een wereld van verplichte solidariteit
Prof. dr. W. Lemmens, hoogleraar Ethiek UFSIA & Prof. dr. Johan Verstraeten, hoogleraar theologische ethiek KU Leuven
maandag 24 april 2017

Geloven als christen: eigenheid, obstakels, steunpunten
Prof. dr. Marc Steen, docent Pastoraaltheologie KU Leuven
maandag 15 mei 2017  

God en Darwin – gaat dat samen? Over creationisme, Intelligent Design en theïstische evolutie
Prof. dr. Gijsbert van den Brink, hoogleraar VU Amsterdam en Protestantse theologische universiteit Amsterdam/Groningen
dinsdag 6 juni 2017

De Bijbel serieus nemen zonder hem letterlijk te lezen: op zoek naar ‘het essentiële’
Prof. dr. Bénédicte Lemmelijn, hoogleraar Oude Testament KU Leuven
maandag 25 september 2017

Een neoliberale samenleving: weten we zeker dat we dit willen?
Dhr. Luc Nijs, bestuursvoorzitter en groep CEO The Talitha Group & universiteit Leiden
maandag 16 oktober 2017

De islam in crisis: implicaties voor het christendom & jodendom
E.H. Hendrik Hoet Bisdom Antwerpen, rabbijn A. Malinsky en imam J. Maftouhi
maandag 6 november 2017

De toekomst van de oecumene 500 jaar na het begin van de Reformatie. Wat kunnen we de wereld samen brengen?
Prof. dr. Peter de Mey, gewoon hoogleraar rooms-katholieke ecclesiologie en oecumenisme KU Leuven, met panel van leden van Turnhoutse kerken
maandag 4 december 2017

 
 
Lees Meer
Kwaliteit bekroond met Qfor label!

Kwaliteit bekroond met Qfor label!

Niet zonder trots kunnen wij meedelen dat de kwaliteitsvolle werking en resultaten van Vormingscentrum Hivset bekroond werden met het Qfor kwaliteitslabel. 

Opleidings- en consultingorganisaties kunnen dankzij Qfor erkenning krijgen op de markt voor hun kwaliteit en professionalisme. Aan de hand van strenge criteria werd het Vormingscentrum onafhankelijk doorgelicht door Management Information... Met succes!  

Lees Meer