Opleiding nieuwe handelingen zorgkundigen

Opleiding nieuwe handelingen zorgkundigen

Er zijn nieuwe handelingen toegevoegd aan de lijst van handelingen die verpleegkundigen kunnen delegeren aan zorgkundige. Deze extra handelingen mag een zorgkundige vanaf 1 september 2019 uitvoeren mits het volgen van een opleidingsprogramma. We bieden twee varianten aan van deze opleiding: een open opleiding en een variant met afstandsonderwijs

Lees Meer
Medewerkers Ten Kerselaere ‘ervaren’ dementie met VR-bril

Medewerkers Ten Kerselaere ‘ervaren’ dementie met VR-bril

Bekijk het artikel in Gazet van Antwerpen

Deze vorming kan je volgen in ons open aanbod (zie "Het leven zoals het is door de ogen van een persoon met beginnende dementie"), of kan op maat worden georganiseerd binnen je organisatie.

Lees Meer
Laatste vrije plaatsen voor deze opleidingen rond palliatieve zorgen

Laatste vrije plaatsen voor deze opleidingen rond palliatieve zorgen

 

Lees Meer
Sta sterker in de zorg voor personen met een psychiatrische zorgvraag

Sta sterker in de zorg voor personen met een psychiatrische zorgvraag

 

OPLEIDINGEN SPECIFIEK VOOR ZORGKUNDIGEN

KORTE OPLEIDINGEN

MISSCHIEN OOK INTERESSANT?

Lees Meer
Maak net zoals tal van teams en organisaties in de regio kennis met de kracht van Sociocratie 3.0.

Maak net zoals tal van teams en organisaties in de regio kennis met de kracht van Sociocratie 3.0.

Sociocratie 3.0
Hekpt je team/organisatie bewuster en effectiever samen te werken op basis van gelijkwaardigheid, collectieve intelligentie en een flexibele organisatiestructuur

Lees Meer
DoorElkaar, uw partner in diversiteit

DoorElkaar, uw partner in diversiteit

investeer in jezelf met enkele boeiende opleidingen rond interculturaliteit en taaldiversiteit. Of ga voor een maximaal effect met een vorming, advies of intervisie op jouw werkvloer.

 

Anderstalige nieuwkomers: van beginsituatie tot eindmeet

26/9 van 9u tot 12.30u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

Anderstalige nieuwkomers veroorzaken soms 'paniek 'op scholen. Hoe kunnen wij op een constructieve manier hier op school mee aan de slag gaan?

Lees meer

Opvoeden in verschillende culturen: op zoek naar de kracht van families

10/10 van 9.15u tot 16.00u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

Als je ouders vraagt wat zij belangrijk vinden in de opvoeding, is het antwoord vaak: zelfstandige kinderen die een eigen mening hebben. Veel ouders met een migratieachtergrond vinden het belangrijk dat hun kind leeft volgens het geloof en het goed doet op school. Als ouder zul je dan misschien een middenweg moeten zoeken, waarbij jouw kinderen wel een eigen mening hebben en zelfstandig zijn, maar zich ook houden aan bepaalde regels van het geloof. Als leerkracht of als hulpverlener staan we hier niet altijd bij stil, weten we niet altijd hoe dit bespreekbaar te maken of hoe hiermee om te gaan. 

Lees meer

Krachtgerichte kindgesprekken: migratie-verlies bespreekbaar maken

8/11 van 9.00u tot 12.00u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

Migratie is een belangrijke faseovergang in het leven. Migratie is verlies. Niet enkel verlies van personen, maar ook verlies van omgeving, de geuren, de kleuren van het landschap, het eten, delen van je identiteit,... De impact van migratie is groot. Hoe kan je als leerkracht verlies bespreekbaar maken? 

Lees meer

Zwart of wit, of vijftig tinten grijs. Over omgaan met polarisering

26/11 en 13/12 van 9.00u tot 16.00u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

In onze hedendaagse maatschappij worden we meer en meer geconfronteerd met polarisatie. Rond heel wat thema’s ontstaat er een wij-zij denken: klimaat, religie, manieren van straffen en belonen, enz. Steeds meer en meer mensen ( of minderheidsgroepen ) laten hun stem horen en dit is goed. We merken dat we het niet altijd eenvoudig vinden om met deze verschillende meningen om te gaan. We willen als leraar of teambegeleider vooral de harmonie behouden in de groep. 

Lees meer

Alle ouders bereiken, hoe doen we dat?

5/12 van 13.00u tot 16.30u (Vormingscentrum Hivset Turnhout)

Ouders zijn heel divers de dag van vandaag. De visie van de school staat soms haak op de visie van ouders, of we denken het toch. Nochtans zijn we partners van elkaar in de opvoeding van kinderen. Hoe gaan we aan de slag?

Lees meer

Lees Meer
Opleidingen ouderenzorg najaar 2019
Zorgskills in the picture dit najaar!

Zorgskills in the picture dit najaar!

heel wat verpleegkundigen worstelen met deze zorgskills of voelen zich er niet zo gemakkelijk bij...  Met deze aankomende vormingen is dat zo opgelost! Schrijf je snel mee in.
 

Verzorging en gebruik van de poortkatheter

1/10 van 13u tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

OF 21/10 van 13u tot 16u (Waregem)

Lees meer (Turnhout)
Lees meer (Waregem)

Het vervangen van een suprapubische sonde

8/10 van 13u tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

Lees meer

Tracheazorg in de thuiszorg

15/10 van 13 tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

Lees meer

Infuustherapie in de thuiszorg

5/11 van 13u tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

Lees meer

Vaccinaties en Basic life support

18/11 van 13u tot 16u (Waregem)

Lees meer

Interactieve wondzorg: verbandmaterialen

26/11 van 13u tot 16u (Campus Hivset Turnhout)

Lees meer

Bloedname: tips en tricks

2/12 van 13u tot 16u (Waregem)

Lees meer
Lees Meer
Kwaliteit waar je op kan vertrouwen

Kwaliteit waar je op kan vertrouwen

Vormingscentrum Hivset laat de kwaliteit van haar aanbod en dienstverlening regelmatig beoordelen.  Sinds 2014 wordt onze kwaliteit objectief beoordeeld door Certup via een Qfor-audit én via de KMO-p audit. Het Qfor-kwaliteitslabel geldt als dé kwaliteitsmaatstaf in de Learning & Consulting wereld. Onze kwaliteit werd bekroond met het Qfor GOLD label, waarbij GOLD mag vertaald worden als uitmuntend, onderscheidend. 

Lees Meer
Lezingencyclus 2019: Christen-zijn in de 21ste eeuw

Lezingencyclus 2019: Christen-zijn in de 21ste eeuw

Christen-zijn in de 21ste eeuw
Binnen het kader van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer atheïsten, agnosten en ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat in een open gesprek waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Lezingencyclus 2019
Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat je hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet-gelovig is welkom.

Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70 in Turnhout
van 19.30 u. tot 22.00 u.

Gratis, eventueel vrije bijdrage
Info: dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijven: administratie-vc@hivset.be (voor 1, meerdere lezingen of hele cyclus)

Lezingen 2019

Catechese als eerste verkondiging?
E.H. Bart Paepen, vicaris bisdom Antwerpen
maandag 14 januari 2019

Het Verbond in het Oude Testament
Myriam Smits, aanspreekpunt CCV bisdom Antwerpen en adjunct van de vicaris voor het vicariaat diocesane diensten
dinsdag 19 februari 2019

Toegepaste barmhartigheid. Over het sacrament van de verzoening
E.H. Jaak Janssen, deken dekanaat Bree
dinsdag 19 maart 2019

Wat moet ik doen? Mogen we nog fouten maken in de zorg?
dr. Simon Godecharle, gezondheidsethicus Emmaüs vzw
maandag 29 april 2019

Ik geloof, geloof ik. Omgaan met geloofstwijfel
ds. Bram Beute, predikant Bazuinkerk Kampen
dinsdag 14 mei 2019

Hoever staan we met onze pastorale eenheden?
E.H. Wim Selderslaghs, vicaris bisdom Antwerpen
maandag 3 juni 2019

Ruimte voor het onverwachte in tijden van 'controlitis'
dr. Ellen Van Stichel, Dominicaans Studiecentrum Theologie en Samenleving
donderdag 19 september 2019

De Liefde achterna. Leefregels van Franciscus van Assisi
dr. Willem Speelman, Franciscaans Studiecentrum Tilburg University
dinsdag 15 oktober 2019

Het Boek van de Psalmen. Een Bijbels-ontginnende benadering
Martin Otten, Bijbeltheoloog
dinsdag 12 november 2019

Wat kunnen we leren uit de joods-christelijke dialoog?
prof.dr. Didier Pollefeyt, Katholieke Universiteit Leuven
maandag 9 december 2019

Lees Meer