Vormingscentrum gehonoreerd met Qfor "GOLD"

Vormingscentrum gehonoreerd met Qfor "GOLD"

Vormingscentrum Hivset laat de kwaliteit van haar aanbod en dienstverlening reeds vele jaren doorlichten door onafhankelijke certificatieorganisaties.  Sinds 2014 wordt onze kwaliteit objectief beoordeeld door Certup via een Qfor-audit. Het Qfor-kwaliteitslabel geldt als dé kwaliteitsmaatstaf in de Learning & Consulting wereld. Dankzij een Qfor-certificatie weten klanten dat zij in zee gaan met een professionele partner. En u kàn gerust zijn, want met veel trots kunnen wij bekend maken dat de kwaliteit van Vormingscentrum Hivset bekroond werd met het Qfor GOLD label.  Dat wil zeggen dat wij ons binnen een breed scala van beoordeelde learning-& consultingorganisaties verdergaand onderscheiden.  Het Qfor GOLD-label staat voor "uitmuntendheid" en situeert qua kwaliteit boven sterke en zeer sterke professionals die respectievelijk het bronze en silver label behaalden. 

Lees Meer
Netwerkdag - krachtige totaalbegeleiding van AN-leerlingen op school

Netwerkdag - krachtige totaalbegeleiding van AN-leerlingen op school

Dinsdag 12 februari 2019 van 8.45 tot 16 uur (Campus Hivset Turnhout)
Met de steun van L.O.P. en Stad Turnhout

Anderstalige nieuwkomers zijn een realiteit de dag van vandaag. AN-leerlingen begeleiden, is nochtans geen apart verhaal. Maar hoe dan?  Hoe gaan we een krachtdadig beleid uitbouwen zodat alle leerlingen maximale kansen hebben? Wat zijn de randvoorwaarden? Hoe organiseren we onze school en onze klas? Hoe doen we een zorgvuldige vervolgcoaching in de lagere school? Hoe professionaliseren we het team? Wat als het moeilijk loopt? 

Op deze dag willen we inzoomen op tal van kaders, good practices en bieden we ook tal van boeiende workshops aan. Er zullen bovendien kansen zijn om te netwerken en diverse organisaties en projecten beter te leren kennen (bv. docAtlas, huiswerkklassen, sportdienst, kinderadviseur, project 'Wereldklassen van Warande Turnhout, IMAT (rekentermen in de thuistaal), het feestvarken...)

Je kan bovendien kiezen uit één van volgende workshops (meer info via "lees meer"):

  • krachtige oudergesprekken
  • van beginsituatie tot eindmeet: een krachtige route als leidraad
  • wat is OKAN eigenlijk: een bezoek aan OKAN klassen 
  • bezoek aan basiseducatie
  • vervolgcoaching en trajectbegeleiding: over het muurtje kijken bij de OKAN collega's van het secundair
  • krachtige kindgesprekken: verlieservaringen durven bespreken
  • wat als het moeilijk loopt: taalachterstand of taalstoornis?
  • wat betekent analfabetisme eigenlijk en hoe aan de slag?
  • LOWAN: kijken bij de buren in Nederland
  • een moeilijke groep: analfabete 10-11 jarigen met potentieel...

Hou er rekening mee dat sommige workshops snel volzet raken...

Het belooft alleszins een zeer boeiende dag te worden!  Een goeie tip: kom met enkele personen van je school.  Je kan dan nadien alle opgedane inzichten samen brengen en een visie uitwerken. 
 

Lees meer

 

Lees Meer
Lezing Lewy-Body dementie - bedankt namens de warmste week!

Lezing Lewy-Body dementie - bedankt namens de warmste week!

De avondlezing rond Lewy Body bracht een mooi bedag bij elkaar voor het goed doel "ECD-Tandem" via De Warmste Week. Bekijk de video hier

Lees Meer
Zit je met vragen over je job?

Zit je met vragen over je job?

Zit je met twijfels over je huidige job? Vraag je je af hoe lang je je job nog kan volhouden? Zoek je meer plezier of voldoening? Heb je onvoldoende zicht op wat je echt wil? Durf je geen grote stap zetten?

Veel mensen lopen vroeg of laat met dergelijke moeilijke vragen rond.  Blijf er niet alleen mee zitten. Schik je niet in een loopbaan waar je je niet goed in voelt! Laat je bijstaan door een ervaren loopbaanbegeleider. Dat kan nu ook bij Vormingscentrum Hivset!

Bij onze coaches krijg je een intensieve begeleiding met oefeningen en gesprekken. Je ontdekt jouw talenten en bekijkt hoe je zelf actief jouw loopbaan kan sturen, versterken en ontwikkelen. Zo voel je je beter in je vel en op de arbeidsmarkt. Met een concreet actieplan heb je een houvast om stappen te ondernemen in jouw carrière. In het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek kom je meer te weten over wat loopbaanbegeleiding jou kan bieden.

Waar?
Wij bieden loopbaanbegeleiding aan in Turnhout, Gent, Antwerpen en Waregem. 

Veelgestelde vragen over prijs, voorwaarden,... 
https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Contact?
E-mail: loopbaanbegeleiding@hivset.be
Telefonisch: 056 96 98 64 of 014 47 13 09 (9-16u.) 
Contactformulier: https://goo.gl/forms/IZXVmh2TADDJZ4br2

 

Lees Meer
Vormingscentrum Hivset gaat voor sociocracy 3.0!

Vormingscentrum Hivset gaat voor sociocracy 3.0!

Over de hele wereld experimenteren organisaties met nieuwe manieren en methodieken om effectiviteit en organisatorische flexibiliteit te verbeteren. Meer en meer organisaties kiezen voor zelf-organisatie als een manier om het werkplezier van werknemers te verhogen en van daaruit het gezamenlijke doel te dienen. Tegelijkertijd wordt het duidelijk dat elke organisatiecontext uniek is en dat één voorgeschreven kader, één ‘one size fits all’ oplossing meer kwaad dan goed doet.

Sociocracy 3.0 (afgekort S3) is een vernieuwende, flexibel inzetbare reeks van tools en principes die mensen en teams meer effectief wil laten samenwerken.  Het biedt zeer goede ondersteuning bij de vaak complexe samenwerkingsvormen die ontstaan in de hedendaagse werkomgeving.  S3 biedt een sociale technologie die zal bijdragen tot een effectieve, prettige en menselijke organisatie. 

Ook het Vormingscentrum werkt actief met S3 en we zijn daar zeer enthousiast over, net zoals vele andere organisaties!  Zo organiseerden we onlangs nog een bijscholing voor al onze personeelsleden om beter met de tools van S3 te leren werken. 

 

Laat je ook overtuigen en volg ook een S3-opleiding in ons open aanbod.  Let wel op: de inschrijvingen lopen vlot en het aantal plaatsen is beperkt. 

Deze vorming gaat door op 4 december van 08u30 tot 17u (nog enkele plaatsen)
Omwille van het succes organiseren we een extra editie op 19 februari van 08u30 tot 17u

Lees Meer
Tracheazorg in de thuiszorg

Tracheazorg in de thuiszorg

Schrijf je alvast hier in voor deze gloednieuwe opleiding!

Lees Meer
Lezingencyclus 2019: Christen-zijn in de 21ste eeuw

Lezingencyclus 2019: Christen-zijn in de 21ste eeuw

Christen-zijn in de 21ste eeuw
Binnen het kader van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi (Turnhout – Oud-Turnhout) werd er gekozen de brug te slaan tussen verkondiging en vorming. Met deze lezingencyclus wil deze Pastorale Eenheid overtuigde en zoekende gelovigen, maar evenzeer atheïsten, agnosten en ‘ietsisten’ een kans bieden om over de belangrijke thema’s van het leven te reflecteren. We doen dat in een open gesprek waarin menselijkheid mag primeren en christelijke geloofswegen vrijmoedig aangeboden worden.

Lezingencyclus 2019
Er is maandelijks een lezing, met uitzondering van de vakantiemaanden. Het aanbod dat je hierna kan vinden poogt een optimale mix te verschaffen van wereldse en religieuze thema’s en onderwerpen. Ze zijn zorgvuldig gekozen en zullen worden verzorgd door de beste sprekers in het domein die we konden vinden. Er zal tijdens iedere lezing ook ruimte zijn voor reflectie, vraagstelling en publiek debat.

Doelgroep
Iedereen met een gezonde interesse voor levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een geloofs- en/of intellectueel perspectief. Jong en oud, gelovig en niet-gelovig is welkom.

Locatie: grote aula, HIVSET-campus, Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
van 19.30 u. tot 22.00 u.

Gratis, eventueel vrije bijdrage
Info: dirk.godecharle@hivset.be
Inschrijven: voor 1 lezing, meerdere lezingen of de volledige reeks naar administratie-vc@hivset.be

Lezingen 2019 (bij de lezing waar de info volledig is, kan je doorklikken)

Catechese als eerste verkondiging?
E.H. Bart Paepen, vicaris bisdom Antwerpen
maandag 14 januari 2019

Heil(ig) of onheil(ig)? Geroepen naar het voorbeeld van de profeet Sefanja
dr. Valérie Kabergs, educatief medewerker CCV bisdom Hasselt
dinsdag 19 februari 2019

Toegepaste barmhartigheid. Over het sacrament van de verzoening
E.H. Steven Wielandts, vicaris bisdom Mechelen-Brussel
dinsdag 19 maart 2019

Wat moet ik doen? Mogen we nog fouten maken in de zorg?
dr. Simon Godecharle, gezondheidsethicus Emmaüs vzw
maandag 29 april 2019

Ik geloof, geloof ik. Omgaan met geloofstwijfel
ds. Bram Beute, predikant Bazuinkerk Kampen
dinsdag 14 mei 2019

Hoever staan we met onze pastorale eenheden?
E.H. Wim Selderslaghs, vicaris bisdom Antwerpen
maandag 3 juni 2019

Ruimte voor het onverwachte in tijden van 'controlitis'
dr. Ellen Van Stichel, Dominicaans Studiecentrum Theologie en Samenleving
donderdag 19 september 2019

De Liefde achterna. Leefregels van Franciscus van Assisi
dr. Willem Speelman, Franciscaans Studiecentrum Tilburg University
dinsdag 15 oktober 2019

Het Boek van de Psalmen. Een Bijbels-ontginnende benadering.
Martin Otten, Bijbeltheoloog
dinsdag 12 november 2019

Wat kunnen we leren uit de joods-christelijke dialoog?
prof.dr. Didier Pollefeyt, Katholieke Universiteit Leuven
maandag 9 december 2019

Lees Meer