Het Vormingscentrum laat jou schitteren... Schitteren als een diamant!

 

Wat we doen

Vormingscentrum HIVSET verstrekt een breed aanbod van vormingen en navormingen gericht op de gezondheids- en welzijnssector, maar ook voor het onderwijs, non-profit en regionale overheden. In sommige gevallen zijn wij ook actief voor de profitsector. We richten ons daarbij op zeer diverse doelgroepen. Maatwerk bieden is onze troef. Naast ons uitgebreide open aanbod, kan je bij ons ook terecht voor vorming, training, begeleiding, advies en/of coaching op maat.  Daarbij richten we ons op de specifieke behoeften van individuele cliënten, teams, afdelingen, organisaties, het regionale of bredere werkveld.

Daarnaast zijn we actief in diverse gesubsidieerde projecten: we bieden bv. oriëntatie en begeleiding naar opleidingen of naar passend werk, we helpen mensen bij de erkenning van buitenlandse diploma's, we doen aan competentieassessment en leveren ervaringsbewijzen, we trainen mentoren, enz.

Het Vormingscentrum HIVSET is een innoverende organisatie, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe vormingen en begeleidingstrajecten, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis in en met de regio. Wij wensen een belangrijke partner in de regio te zijn voor deskundigheidsbevordering en het verhogen van het professioneel welbevinden.  We richten ons daarbij op maatschappelijke behoeften en stimuleren de sociale en professionele integratie van kwetsbare doelgroepen.

Onze visie, waar we voor staan

Vormingscentrum HIVSET laat jou schitteren...

.... schitteren als een DIAMANT.
 
Deze staat symbool voor de onschatbare waarde van de persoon. Het Vormingscentrum wil elke persoon zowel op persoonlijk als op professioneel vlak laten schitteren. Hoe doen we dit? We willen personen, teams en organisaties samenbrengen door met hen samen te werken en hen onderling te laten samenwerken. Bovendien heeft elke diamant een unieke vorm. Om aan het unieke van elke persoon tegemoet te komen, biedt het Vormingscentrum een divers aanbod aan vormingen, trainingen, opleidingen, projecten en coaching. In de diamant zie je verschillende facetten. De bovenkant weerspiegelt de oorsprong van het vormingscentrum nl. de Gasthuiszusters van Turnhout. De 4 facetten van de diamant staan symbool voor de kernwaarden die wij als vormingscentrum belangrijk vinden.
 
KERNWAARDEN
 
BETROKKEN
Betrokkenheid is het essentieel kenmerk van het Vormingscentrum. Onze teams werken met passie aan iedere vorming en ieder project. We streven steeds naar een goede verstandhouding en open communicatie  met cursisten, cliënten, het werkveld, maar ook binnen onze eigen muren.  Een goed begrip van de wensen en noden van mensen en organisaties, is onze belangrijkste gids bij het streven naar een goed aanbod, totaalzorg, ontwikkeling van mensen/teams en naar maximale tevredenheid. We communiceren daarbij open over wat onze mogelijkheden en maatschappelijke opdracht toelaten. We zijn er ‘voor’ het werkveld, vaak geïnspireerd en mee uitgevoerd ‘door’ het werkveld. Onze betrokkenheid is ook gericht op kwetsbare mensen: via tal van projecten en initiatieven gaan we voor toegankelijkheid, ontwikkelkansen, ondersteuning en maatschappelijke integratie.
 
NO NONSENSE
Wij houden van pure essentie. Onze medewerkers mikken vooral op wat mensen en teams nodig hebben, op wat bruikbaar en haalbaar is, zonder omwegen of onnodige complexiteit.  We begeleiden en vormen cursisten en cliënten binnen projecten laagdrempelig, to the point en gefocust op de realiteit van de werkvloer en het dagelijks leven.
 
VERNIEUWEND
Wij volgen permanent de laatste tendensen op. Met behulp van vernieuwende en frisse methodieken brengen wij onze expertise over. Vanuit een nauwe betrokkenheid op ons vakgebied scholen we regelmatig bij om de meest actuele, volledige en correcte inhouden en vaardigheden over te brengen. Wij raadplegen de meest recente vakliteratuur en bezorgen de referenties aan de cursisten. Tegelijk zijn wij doordrongen van out of the box denken waarmee wij onze klanten vooral willen inspireren. Vernieuwen kan enkel vanuit onze openheid voor de ‘best practices’ in het werkveld.
 
VERBINDEND
We zijn geworteld in de traditie van de Gasthuiszusters van Turnhout waarbij onvoorwaardelijke zorg en aandacht voor kwetsbare groepen centraal staat. Onze structuur zorgt ervoor dat wij als zelfsturende teams zijn aangewezen op elkaar en dat wij hierbij streven naar een maximale kruisbestuiving. Collegialiteit en onderlinge solidariteit gaan bij ons hand in hand. Omdat wij gespecialiseerd zijn in het aanbieden van allerlei vormingen, projecten en begeleidingen, en dit steeds met grote zorg, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij ook zorgen voor mekaar in een klimaat van vertrouwen en veiligheid. Deze warme zorg dragen wij ook uit in onze vormingen en projecten.
 
Onze kwaliteit werd onlangs opnieuw bekroond met het Qfor kwaliteitslabel.