Ria Engelen

Projectverantwoordelijke deSpiegeling, Verantwoordelijke diverse opleidingen

Ria Engelen is één van de bezielende krachten en projectverantwoordelijke van zorgethisch lab deSpiegeling. Als gepassioneerd zorgethicus, begeleidt ze daarnaast ook ethische reflecties, intervisies en is ze actief als lesgever in onder meer vormingen op maat m.b.t. ethiek in de zorg. Daarnaast is Ria opleidingsverantwoordelijke van deze voor de zorgsector onmisbare langlopende opleidingen: Stralingsprotectie, Postgraduaat Wondzorg en Referentiepersoon Pijn.

Ze is opgeleid in de Ziekenhuisverpleegkunde en Sociale verpleegkunde en is Master Zorg, Ethiek en Beleid.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?