Kan ik een toelage krijgen via een vormingsfonds (Febi, Vivo, Diverscity, enz.)

Voor heel wat vormingen op maat en vormingen uit ons open aanbod kan je een toelage krijgen van een vormingsfonds voor jouw sector. In sommige gevallen gaat het om een volledige financiering. De moeite dus om te checken hoe het voor jouw sector zit. Dit zijn de meest bekende fondsen waarvoor wij erkend zijn:

FeBi:

Behoort je werkgever (in de non-profitsector) tot één van de vormingsfondsen, dan heb je gratis toegang tot een groot aantal opleidingen in heel België, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de sector. De voorwaarden, doelgroepen en het vormingsaanbod waarvoor toelagen verkregen kunnen worden vind je hier.

Diverscity:

Vormingsfonds voor Kinderopvang, Thuiszorg en Ouderenzorg. Deze bijscholingen worden op jouw werkplek of online georganiseerd. Het recht op deze gratis bijscholingen is berekend op het totaal aantal medewerkers dat is tewerkgesteld in de kinderopvang. Bekijk het vormingsaanbod waarvoor toelagen kunnen verkregen worden.

Vivo:

De Vlaamse Regering ondersteunt de opleidingsinspanningen in de social profit. Zij stelt hiervoor via VIVO vzw middelen ter beschikking. De Raad van Bestuur kent aan elke organisatie een budget toe in functie van het aantal voltijds equivalenten. Bekijk hier of je recht hebt op een vormingsbudget

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?