Psychiatrische centra

 

Hieronder kan je enkele voorbeelden zien van topics die we regelmatig aanbieden in de geestelijke gezondheidszorg. Ons aanbod beperkt zich uiteraard niet tot deze topics.

Vormingen voor leidinggevenden:

 • Vorming voor leidinggevenden
 • Verandering faciliteren, ..
 • Communicatie, feedback, functioneringsgesprekken, uurroostering, ..
 • Persoonlijke missie, waardenvol werken, veerkracht, ..
 • Conflicthantering, omgaan met drukte en stress, zorgen voor jezelf..
 • Talentmanagement, waarderend beleid (appreciative inquiry), ..
 • Opvang nieuwe medewerkers, ...
 • Wetgeving, ...
 • Vorming i.f.v. het functiecomplement

Vormingen voor medewerkers in psychiatrische centra:

 • Ethische vragen in de zorg
 • Transculturele psychiatrie
 • Kinderpsychiatrie
 • Communicatie
 • Suicidepreventie
 • Neuropsychiatrie
 • Reanimatie, AED
 • ...

Vormingen voor zorgkundigen:

 • Rugvriendelijk werken
 • Verzorgend wassen
 • Communicatie in je team, omgaan met klachten
 • Ouderenpsychologie: suïcide, korsakov
 • Zorgen voor mensen met een CVA
 • Stomazorg
 • ...

 In de kijker: Omgaan met dementie VR-Brillen

3u, doelgroep zorgkundigen/verpleegkundigen

Klik op deze link voor een kennismakingsfilm

Naast vormingen bieden wij ook begeleidingstrajecten en beleidsondersteuning aan op maat. Dat betekent dat je ons bv. kan inschakelen voor begeleiding en advies bij de implementatie van verandering op de werkvloer (bv. ten gevolge van een vorming), voor ondersteuning bij kwaliteitszorg, voor beleidsondersteuning, enz.

Naast vorming en begeleiding op maat, kan je ook een kijkje nemen in ons open aanbod.