Andere gesubsidieerde projecten

Het projectenteam van het vormingscentrum actief in de volgende gesubsidieerde projecten.

De toeleidingen naar deze projecten verlopen via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB):

Talentgesprekken

Screeningsgesprekken voor kandidaten opleiding verpleegkunden of zorgkundigen provincie Vlaams Brabant.

Vooropleiding social profit voor anderstaligen: Mechelen en Turnhout

Begeleiding van werkzoekenden bij de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's gans Vlaanderen.

Blik-Open-Er: Tools Cultuursensitieve Vaardigheden

Met het project 'BlikOpener Tool CultuurSensitieve Vaardigheden' wil Blenders samen met Vormingscentrum Hivset de innovatief ontworpen methodiek van Blik-open-er voor de Buitenschoolse Kinderopvang adapteren voor de sectoren van onderwijs en van welzijn en zorg.

Op een originele manier ervaren kortgeschoolde vrouwen met een migratieachtergrond, ondanks vele belemmeringen, welke vaardigheden zij als competenties op de arbeidsmarkt kunnen inzetten.

Tegelijkertijd leren werkgevers, met hun teams, hoe ze onbevooroordeeld de sterktes van deze potentiële werknemers kunnen ontdekken en valoriseren.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?