Diabeteseducator

Diabetes is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem waarmee je op je afdeling zeker geconfronteerd zal worden. In deze opleiding staan we stil bij de verschillende aspecten van diabetes. 

Wil je graag het aanspreekpunt van je afdeling worden inzake diabetes? Wil je diabeteseducator worden (bachelor of gelijkgesteld)? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou! 

De opleiding bedraagt 150 uren opleiding. 40 uren referentiepersoon diabetologie + 110 uren vervolgopleiding tot educator. 

Wij vinden het belangrijk dat de opleiding je voorbereidt op de dagdagelijkse praktijk in het werkveld. Om deze doelstelling te bereiken is de opleiding opgebouwd rond 3 pijlers: 

  1. Een praktijkgerichte opleiding. De docenten uit deze opleiding zijn allemaal diabeteseducatoren die tewerkgesteld zijn als educator. Wij werken hiervoor samen met het diabetesteam van AZ St Jozef Turnhout. Op die manier is de opleiding steeds geactualiseerd en ruim voorzien van praktijkcasussen die besproken worden.
  2. Het uitwerken van een eindwerk. Hier gaat u onder begeleiding van een coach een eindproject uitwerken. Met als doel de verworven kennis uit de opleiding te implementeren op je werkvloer. Hiervoor wordt voldoende begeleiding en tijd voorzien.
  3. Stage: tijdens de opleiding tot diabeteseducator zal je gespecialiseerde kennis en inzichten verwerven over de verschillende zorgaspecten van personen met diabetes. Doorheen dit leertraject ontwikkel je deskundigheid in de diabeteszorg die toepasbaar is in de praktijk. Naast het bijwonen van de theoretische lessen en het maken van een eindwerk, wordt je ruimte voor stages aangeboden. Aan elke stageplaats is een opdracht verbonden om je te verdiepen in zijn specifieke materie en aanpak. 

Verwachtingen: het Instituut Functieclassificatie actualiseerde in 2018 in samenwerking met de werkgroepen van de beroepsverenigingen NVKVV en BWVDV, het functieprofiel van de verpleegkundig educator. Volgens dit functieprofiel moet een verpleegkundig diabeteseducator vijf rollen kunnen opnemen: expert, educator, consulent, innovator en ondernemer. Binnen de stages verwachten wij dat je de inhoud van deze rollen gaat onderzoeken en kan verwerken in je stageopdrachten. 

Stage-uren binnen 1ste lijn: 2 x 2 uur met stageopdracht --> thuiszorg: thuisverpleegkundige, educator, apotheker, diëtiste, kinesitherapeut, podoloog 

Stage-uren binnen 2 de lijn: 2 x 5 uur met stageopdracht --> diabetescentra, diabetesconventies, voetkliniek, pediatrie, raadpleging endocrinologie 

Stage-uren binnen je vrije keuze: 2 x 2 uur met stageopdracht --> alle leerrijke, relevante initiatieven en/of een keuze uit de suggestie van 1ste, 2de lijn 

Binnen de opleiding zijn 18 uur voor stages voorzien. Deze toepassing gebeurt steeds onder begeleiding van een gezondheidsmedewerker die in bezit is van het getuigschrift "Diabeteseducator". 

Als je werkzaam bent binnen de thuiszorg, dan kan je daar je stage in eerste lijn vervullen, onder begeleiding van een diabeteseducator. 

Ben je werkzaam in een ziekenhuis met aanwezigheid van een erkend diabetescentra, is het toegelaten om aldaar je stage tweede-lijn te lopen. Ook hier ben je steeds onder begeleiding van een diabeteseducator. 

De vrije keuze-stage geeft jouw de kans om zelf op zoek te gaan naar initiatieven die genomen worden om diabetespatiënten samen te brengen, te ondersteunen en te beluisteren. Zowel initiatieven op kleine schaal met een lokaal karakter als grotere wetenschappelijke projecten en onderzoeken komen in aanmerking, op voorwaarde dat er voldoende leerkansen voor jou aanwezig zijn. 

JE KAN AANSLUITEN BIJ DEZE OPLEIDING ALS JE IN HET BEZIT BENT VAN HET GETUIGSCHRIFT REFERENTIEPERSOON DIABETOLOGIE 

(Het getuigschrift van referentiepersoon mag maximum 5 jaar oud zijn). 

Basiskennis tekstverwerker is een voorwaarde om deel te nemen.  

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Verpleegkundigen

Duurtijd

110 uren

Aantal deelnemers

Er kunnen 15 personen deelnemen.

Kostprijs

€550,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor deze opleiding! Voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid. Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Nadine Maes op nadine.maes@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?