De psychiatrische zorgvrager in de zorg

Als zorgkundige wordt je steeds meer geconfronteerd met personen met pshycische problemen/of complexe zorgsituaties. Als hulpverlener beschik je niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Via deze korte vormingsreeks wordt gewerkt aan het sterker maken van hulpverleners in het omgaan met psychiatrische problemen binnen de zorg.

Ik schrijf me in

Doelgroepen

Zorgkundigen

Programma

Datum Titel
do. 18 nov.
13:00 - 17:00
De psychiatrische zorgvrager in de zorg (deel1)
Docenten: Nadine Maes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

In deel 1 wordt aandacht besteed aan stemmingsstoornissen (depressie, bipolaire stoornis).

Theorie en praktijk wisselen elkaar af. We gaan interactief aan de slag, waarbij plaats is voor eigen casussen. 

do. 2 dec.
13:00 - 17:00
De psychiatrische zorgvrager in de zorg (deel2)
Docenten: Nadine Maes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

In deel 2 wordt stilgestaan bij persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen.

Duurtijd

8 uren

Aantal deelnemers

Er kunnen 25 personen deelnemen.

Kostprijs

€90,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

Aanwezigheidsattest

Na de vorming ontvang je een attest van aanwezigheid.

Meer weten?

Contacteer Team Chronische Zorg op vormingscentrum-chronische@hivset.be.

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Ik schrijf me in

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?