Referentiepersoon Ethiek

Deze vorming is reeds gestart.

Eénjarige praktische opleiding tot ethiekondersteuner

Wil je als professional, actief in zorg of welzijn, vlot kunnen omgaan met ethische uitdagingen? Dan is deze opleiding een echte aanrader. Tijdens deze éénjarige opleiding worden de ethische bekwaamheden, bestaande uit kennis, vaardigheden en attitudes, gestimuleerd en getraind. Ook kwaliteiten zoals professionele veerkracht en daadkracht worden aangescherpt.

Een referentiepersoon ethiek is een professional die beschikt over ethische bekwaamheden en die optimaal inzet binnen de dagelijkse werking van de organisatie in samenwerking met het interdisciplinair team.

De opleiding zal telkens doorgaan op de derde maandag van de maand van 9u tot 16u30 en start op maandag 20 september 2021 tot 20 juni 2022

Doelgroepen

Andere zorg- en hulpverleners, begeleiders van kinderen, leidinggevenden, onderwijs en verpleegkundigen

Programma

Datum Titel
ma. 20 sep.
09:00 - 16:30
Module 1: Lesdag 1: Ethisch redeneren
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 18 okt.
09:00 - 16:30
Module 1: Lesdag 2: Ethisch analyseren
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 15 nov.
09:00 - 16:30
Module 1: Lesdag 3: Ethische methodieken en werkvormen
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
ma. 20 dec.
09:00 - 16:30
Module 1: Lesdag 4: Ethiekondersteuning op werkvloer
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen, Ilke Beckers, Veronique De Maerteleire
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Info over gastdocenten: Moreel Beraad : 

  • Ilke Beckers, Verantwoordelijke Kwaliteit wzc Sint- Augustinus - wzc OLV Ster der Zee 
  • Veronique De Maerteleire,verpleegkundige Wit Gele Kruis Brugge
ma. 17 jan.
09:00 - 16:30
Module 2: Lesdag 5: Morele stress, morele veerkracht en moed
Docenten: Simon Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Simon Godecharle, PHD, ethicus Emmaüs

ma. 21 feb.
09:00 - 16:30
Module 2: Lesdag 6: Ethisch kader voor zorg rond het levenseinde
Docenten: Guy Hannes
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Guy Hannes, coördinator PNAT 

ma. 21 mrt.
09:00 - 16:30
Module 2: Lesdag 7: Omgaan met levensvragen en spiritualiteit in de zorg
Docenten: David Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Omgaan met levensvragen en spiritualiteit in de zorg. Taal en tools voor zorgverstrekkers.

David Godecharle, docent HIGW en stadmedewerker Bijbel & Spiritualiteit Bisdom Antwerpen

ma. 25 apr.
09:00 - 16:30
Module 3: Lesdag 8: Ethische overlegstructuren in zorginstellingen
Docenten: Simon Godecharle
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Simon Godecharle,PHD,Ethicus Emmaus

ma. 16 mei
09:00 - 16:30
Module 3: Lesdag 9: Bouwstenen en randvoorwaarden om ethiek te doen landen in zorginstellingen
Docenten: Gert Adriaenssen, Guy Bruyninckx
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
  • Gert Adriaenssen, Zorgmanager AZ Turnhout 
  •  Guy Bruyninckx, expert ‘praktijk en samenwerking in de zorg’,provincie Antwerpen.
ma. 20 jun.
09:00 - 16:30
Module 3: Lesdag 10: Mandatering als RPE
Docenten: Ria Fransen, Geert Froyen
Locatie: Campus Turnhout Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout

Duurtijd

10 dagen

Aantal deelnemers

Er kunnen 25 personen deelnemen.

Kostprijs

€550,00

Studenten krijgen 30% korting op vertoon van de studentenkaart.

KMO-portefeuille

Mits je bedrijf, of jij als zelfstandige beroepsuitoefenaar, in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 30% subsidie verkrijgen voor deze opleiding! Voor opleidingen vanaf 100 euro (of indien je met meerdere collega's een totaal van meer dan 100 euro bereikt). Meer weten? Het Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen heeft een mooie informatieve website samengesteld rond de kmo-portefeuille.  Nog vragen? Neem dan zeker even contact met ons. 

Opleidingscheques

Kom je in aanmerking voor opleidingscheques? Dan kan je deze aanwenden bij Vormingscentrum Hivset. Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link.

Getuigschrift na afloop

Cursisten die de opleiding beëindigen conform de afspraken ontvangen een getuigschrift van het Vormingscentrum.

Vlaams opleidingsverlof

Voor deze opleiding kan je Vlaams Opleidingsverlof genieten. Op die manier krijg je verlof voor je opleidingsuren en krijgt je werkgever een financiële compensatie van de Vlaamse overheid. Gelieve dit te bespreken met je werkgever en te melden bij inschrijving (via het inschrijvingsformulier of via onze administratie).

Meer weten?

Contacteer Ria Fransen op ria.fransen@hivset.be.

Wachtlijst

Wil je graag op de hoogte gehouden worden als we deze opleiding opnieuw organiseren? Schrijf je in op onze wachtlijst:

Bijlagen

Op maat

Ben je op zoek naar een vorming zoals deze op maat van je team of organisatie? We bepalen samen de inhoud, de aanpak, het tijdstip en de locatie.

Lees meer over ons aanbod op maat en neem contact op om je ideeën samen te overlopen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?