Kinderdagverblijven en buitenschoolse kinderopvang

 

Om de opvang van peuters, kleuters en schoolgaande kinderen optimaal te laten verlopen, biedt Vormingscentrum Hivset tal van vormingen aan. Het aanbod beperkt zich niet enkel tot het omgaan met kinderen, ook teams, leidinggeven en ouders mogen niet vergeten worden. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod

Vormingen voor begeleiders

 • Opvoedkundige thema's:
  • Begeleiding in kleur... rond diversiteit
  • “Nee, nee nee”... Peuterpuberteit, hoe ga je hiermee om?, Peuters voorbereiden op de kleuterschool,...
  • Omgaan met agressie bij kinderen
  • Een coach voor kinderen: positieve communicatie
  • Voeding in de kinderopvang
  • ...
 • Medische thema's:
  • Basisopleiding levensreddend handelen, EHBO bij kinderen, depressie bij kinderen, astma en allergie bij kinderen,..
 • Creatief met kinderen
  • Kleuteryoja
  • Creatief met materiaal
  • Super-feesten
  • ...
 • Samenwerken in team
  • Collega's: omgaan met collega's, teamcommunicatie,...
  • Mentorenopleiding
  • ...

Vormingen voor leidinggevenden

 • Leidinggeven
  • Communicatie, feedback, functioneringsgesprekken, uurroostering, ..
  • Conflicthantering
  • “Anders bekeken”: creatief leidinggevenden
  • Intervisiesessies
  • Compassievermoeidheid
  • Waarderend coachen
  • ...
 • Teambegeleiding
  • Teamdynamiek
  • Hoe kan ik mijn personeel coachen?
  • Omgaan met verschillen
  • ...

Interculturaliteit

 • omgaan met anderstaligen, taalzwakke kinderen, spelen met taalzwakke kinderen
 • ouderparticipatie : hoe communiceren met anderstalige ouders? hoe hen bereiken en betrekken?

Uiteraard zijn dit maar enkele vormingen uit ons breed aanbod.  Bovendien kunnen we ook vormingen op maat ontwikkelen indien u uw gading hier niet vindt.

Naast vorming en begeleiding op maat, kan je ook een kijkje nemen in ons open aanbod.