Vormingscentrum HIVSET vzw is ...

  • ... een gespecialiseerd vormingscentrum voor de gezondheids- en welzijnssector
  • een centrum waar deskundige begeleiding geboden wordt naar een passende opleiding of naar passend werk
  • uitermate klantgericht en flexibel
  • innoverend
  • een organisatie met een sterk maatschappelijk engagement

Het Vormingscentrum HIVSET verstrekt een breed aanbod van vormingen en navormingen gericht op de gezondheids- en welzijnssector. We richten ons daarbij op zeer diverse doelgroepen.

Daarnaast bieden we oriëntatie en begeleiding naar opleidingen of naar passend werk, dit op maat van de noden van individuele cliënten. Wij wensen een belangrijke partner in de regio te zijn voor deskundigheidsbevordering en het verhogen van het professioneel welbevinden.

Maatwerk bieden is onze troef. Begeleiding, vorming en training kan worden uitgewerkt op maat van de behoeften van individuele cliënten, afdelingen, organisaties, het regionale of bredere werkveld.

Het Vormingscentrum HIVSET is een innoverende organisatie, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van nieuwe vormingen en begeleidingstrajecten, maar ook bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis in en met de regio.

Onze visie en werking kenmerkt zich door zorgzaamheid, laagdrempeligheid, diversiteit en sociale bewogenheid. We richten ons op maatschappelijke behoeften en stimuleren de sociale en professionele integratie van kwetsbare doelgroepen.

Onze kwaliteit werd bekroond met het Qfor kwaliteitslabel.  

Directeur Vormingscentrum HIVSET 
Daniël Leeten

Algemene coördinatie 
Rini Leppens