Opleidingscheques BEV KMO

Ga naar

Opleidingscheques

Volledige informatie over de opleidingscheques kan je vinden op deze link:  https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

Wil je graag een opleiding volgen? Kijk dan ook eens eerst of je in aanmerking komt voor opleidingscheques. Via opleidingscheques betaal je immers maar de helft van de kosten. 

  • Ben je hooggeschoold, dan kom je vanaf 1/3/2015 enkel nog in aanmerking voor opleidingscheques als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.
  • Gediplomeerde of gebreveteerde verpleegkundigen met een diploma tot en met het schooljaar 2008-2009, komen nog steeds in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques, anderen niet (bv HBO-5 verpleegkundigen)

Kom je in aanmerking, dan kan je opleidingscheques bestellen voor gewone opleidingen en (opleidingen in het kader van) loopbaanbegeleiding. Kijk eerst en vooral op de webpagina's van de vormingen van Vormingscentrum HIVSET of de vorming die je in gedachten hebt daadwerkelijk in aanmerking komt voor betaling met opleidingscheques.  Sommige opleidingen komen namelijk niet in aanmerking op basis van de wettelijke voorwaarden (meestal gaat het om korte opleidingen).

Komt je opleiding in aanmerking, zoek dan op hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen en bestel voor dat bedrag cheques. Als je bijvoorbeeld 120 euro inschrijvingsgeld moet betalen, bestel je voor 120 euro opleidingscheques. De overheid betaalt dan de helft, jij de andere helft.  Dus een bestelling van cheques t.b.v. 120 euro, kost jen slechts 60 euro!

Betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof (BEV) is een recht dat de meeste werknemers krijgen om erkende opleidingen te volgen en om op hun werk afwezig te zijn zonder hun loon te verliezen. Werknemers hebben gewoon recht op de betaling van hun normale loon, begrensd tot 2706 euro bruto per maand. De werkgever kan jou het recht op BEV niet weigeren, maar moet wel akkoord gaan met de planning van het educatief verlof.

Werknemers die door één of verscheidene arbeidsovereenkomsten verbonden en voltijds of deeltijds tewerkgesteld zijn of die voltijds arbeid verrichten onder het gezag van één of meerdere personen, mogen een aanvraag doen voor BEV.

Hoor je bij onderstaande werknemers, dan heb je geen recht op betaald educatief verlof:

  • Statutaire en contractuele werknemers die tewerkgesteld zijn door de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de verenigingen van provincies, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten, OCMW's, intercommunales, de agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare instellingen die eronder ressorteren en de instellingen van openbaar nut (opgelet: vanaf 1/09/2002 kunnen de contractuele werknemers tewerkgesteld bij een autonoom overheidsbedrijf aanspraak maken op betaald educatief verlof).
  • Werknemers die behoren tot het onderwijzend personeel en die voor de gevolgde opleidingen een sociale promotie aanvragen.

Een eerste stap die je als werknemer moet ondernemen als je aan de voorwaarden voldoet, is om je te informeren of de opleiding die je wilt volgen, recht geeft op educatief verlof. Bekijk daartoe de webpagina van de vorming op de website van Vormingscentrum Hivset.  Bij inschrijving maak je duidelijk dat je gebruik wil maken van BEV, wij bezorgen je daarna de documenten die je zo snel mogelijk aan je werkgever moet bezorgen.

Het betaald educatief verlofstelsel geeft jou het recht afwezig te zijn op je job, gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde opleidingen. Volg je een opleiding in je vrije tijd, dan krijg je extra verlofuren. Vallen de lesuren samen met de werkuren, dan krijg je verlof om de lessen te kunnen bijwonen. Enkel de uren waarop je effectief aanwezig bent in de opleiding komen in aanmerking. Als je dus drie uur aanwezig bent tijdens de opleiding, krijg je drie uur educatief verlof. Het maximum aantal uren is per schooljaar begrensd. Dit kan gaan van 80 tot 120 uren (afhankelijk van de opleiding die je volgt). Je kan dus niet over de jaren heen verlofuren opsparen om een verre reis te maken.

Aanwezigheidscontrole

Wie gebruik maakt van BEV, dient de cursussen op zeer regelmatige basis te volgen. Elk trimester reiken we getuigschriften van nauwgezetheid uit.  Eventuele afwezigheden moeten dus steeds gewettigd worden (medisch attest, attest werkgever of andere bewezen uitzonderlijke omstandigheden)

Als je meer dan 1/10 van de werkelijk gegeven lesuren (per getuigschrift) ongewettigd afwezig bent, krijg je geen educatief verlof meer voor een periode van 6 maanden.

De bovenstaande informatie is inleidend bedoeld, meer informatie over het betaald educatief verlof kan je vinden op: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536

KMO-portefeuille

Mits je organisatie in aanmerking komt voor de KMO-portefeuille, kan je tot 40% subsidie verkrijgen voor opleidingen in ons open aanbod (enkel opleidingen waarvoor het inschrijvingsgeld meer dan 100 euro bedraagt komen in aanmerking) of opleidingen op maat!  

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s en vrije beroepen moet ondersteunen. Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding en advies die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.  De opleiding moet gericht zijn naar de werkende van de onderneming, gericht op de kernprocessen en het bedrijfsfunctioneren ten goede komen. Vormingscentrum Hivset heeft dergelijke erkenning m.b.t. het domein "opleidingen". 

Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren.

Enkel de kost van de opleiding wordt gesubsidieerd. E-learning kan niet worden gesubsidieerd met de kmo-portefeuille. Cursusmateriaal en cateringkosten worden net zoals btw niet gesubsidieerd met de kmo-portefeuille. Deze kosten moeten afzonderlijk aan het Vormingscentrum betaald worden. 

Wil u weten of u in aanmerking komt? Hoe het concreet werkt en hoe u bv. een subsidieaanvraag kan doen? Zie http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille