Virtual Reality: 'Het leven zoals het is... door de ogen van een persoon met dementie'

Hoe beleeft een persoon met dementie de wereld en onze omgang met hem/haar? Hoe komt het dat een persoon met dementie reageert zoals hij reageert?

Het leven zoals het is….door de ogen van een persoon met dementie: eindelijk is het zover.
Met behulp van de VR-technologie kunnen we in de huid van een persoon met dementie kruipen en 'hun' wereld zien. Of hoe we een stukje sluier oplichten van hoe personen met dementie de wereld rondom zich beleven...
Dit VR-dementieproject kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen Anne Mateusen van WZC OLV Beerse en Els Miechielsen van HIVSET Turnhout. Zij besloten levensechte scenario’s uit het dagelijkse leven
van een persoon met dementie op 3D te plaatsen. Er volgt na deze ervaring een uitwisseling tussen de deelnemers. Deze ervaringen worden op hun beurt gekoppeld aan korte theoretische kaders zodat het buikgevoel gefundeerd wordt vanuit EBN (evidence based
nursing) en EBP (evidence based practice). Vanuit deze ervaring en verdiepende kennis zal je op een betere manier kunnen communiceren/omgaan met personen met dementie en dit is toch het uiteindelijk doel?!

WIL JE DEZE VIRTUELE DEMENTIEBELEVING OOK MEEMAKEN?
Mail naar vormingscentrum-chronische@hivset.be voor een vorming op maat.
Volg onze website voor onze vormingen in Turnhout of Lille.
Adres Lille: Heiend 10A
Adres Turnhout: Herentalsstraat 70