De 'neoliberale' mens, de 'laatste' mens?

Iedereen voelt aan dat doorheen de laatste decennia meer en meer levensgebieden zijn doordrongen van het marktdenken. Het 'rendementsdenken' - oorspronkelijk een product van het economisch denken - werd met behulp van het politiek - en rechtssysteem binnengesluisd in praktisch alle levensdomeinen: industrie en handel, maar ook onderwijs, zorg en cultuur. Bovendien zijn we door de toenemende individualisering van de postmoderniteit de laatste buffers tegenover dit neoliberalisme verloren. De 'neoliberale mens' wordt weleens de 'laatste mens' genoemd omdat het ongebreidelde hedonisme, narcisme en opportunisme uiteindelijk ons mens-zijn teniet doet.

De spreker voor deze avond is Luc Nijs. Luc studeerde rechten, internationale fiscaliteit, finance en 'business administration' in België, Nederland, Spanje en de USA en studeert momenteel theologie. Hij is bestuursvoorzitter en group CEO van de Talitha Group, een wereldwijde financieringsmaatschappij. Hij doceerde aan verschillende Europese universiteiten en is momenteel verbonden aan de universiteit Leiden en in het bijzonder het Europa-instituut. Luc is verder actief betrokken bij het deelgebied 'Verkondiging' in de Pastorale Eenheid Clara van Assisi. Luc heeft van het 'neoliberalisme' in al zijn dimensies een hoofdthema gemaakt in zijn onderzoek en publiceerde eind 2015 het boek 'Neoliberalism 2.0: Regulating and Financing Globalizing Markets'. Hij zal tijdens deze lezing ingaan op de historische ontwikkeling van het neoliberalisme en de onderliggende dimensies, de implicatie van deze ideologie binnen de verschillende levenssferen en op publieke goederen. In het tweede deel zal hij stilstaan bij de vraag wat onze rol is als christenen in het kader van een neoliberale maatschappij. Hij zal het verder duiden en contextualiseren aan de hand van bestaande theologische en filosofische denkkaders.

Deze lezing gaat door op maandag 16 oktober van 19.30 u. tot 22 u. in de grote aula van de HIVSET-Campus, Herentalsstraat 70 in Turnhout.​

U kan nog inschrijven via administratie-vc@hivset.be